ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „budowa instalacji do przetwarzania odpadów w kompostowni kontenerowej, kopcu bio-en-er, sortowni wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”, którego inwestorem jest firma Geotiss Group Sp. z o.o.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-09 14:34:25 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-09 14:35:15 przez Grzegorz Bosy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bojadła, dnia 09.10.2017 r.
RO.6220.7.8.2017
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOJADŁA
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-nia na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia  14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 09.10.2017 r. zostało wydane postanowienie znak RO.6220.7.7.2017 zwalniające wnioskodawcę, tj. Panią Justynę Mrugała – przedstawicielkę firmy EKO-ATUT działającą z upoważnienia i w imieniu firmy Geotiss Group Sp. z o.o. z siedzibą w 62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Plac Świętej Anny 2, z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „budowa instalacji do przetwarzania odpadów w kompostowni kontenerowej, kopcu bio-en-er, sortowni wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”, którego inwestorem jest firma Geotiss Group Sp. z o.o.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania admini-stracyjnego w dniu 23.10.2017 r. w godzinach od 800 do 1500 w Urzędzie Gminy w Bojadłach (pok. nr 1a) odbędzie się zapoznanie stron z zebraną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawia-damiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli prze-pis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
 
 
 
                                                                                                   Z up. Wójta
 
                                                                                              /-/ Grzegorz Bosy
                                                                                                     Inspektor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Bosy Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Bosy Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 14:34:25
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Bosy Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 14:35:15
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Bosy Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 14:35:15
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu