ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „utworzeniu punktu zbierania odpadów metalowych, przetwarzania odpadów metalowych oraz utworzenia miejsca przeładunkowego odpadów w Bojadłach”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-11 08:32:05 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-11 08:36:51 przez Grzegorz Bosy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bojadła, dnia 11.10.2017 r.
RO.6220.8.1.2017
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOJADŁA
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017, poz. 1405) w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Pani Justyny Mrugała – przedstawicielki firmy EKO-ATUT działającej z upoważnienia i w imieniu firmy Geotiss Group Sp. z o.o. z siedzibą w 62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Plac Świętej Anny 2, w dniu 11.10.2017 r. Wójt Gminy Bojadła wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „utworzeniu punktu zbierania odpadów metalowych, przetwarzania odpadów metalowych oraz utworzenia miejsca przeładunkowego odpadów w Bojadłach”.
     Jednocześnie informuję, że materiały dotyczące wymienionego powyżej przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Gminy w Bojadłach przy ul. Sulechowskiej 35 (pokój nr 1a, tel. 068 3523332 wew. 36) i są do wglądu w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515).
     Zgodnie z art. 173 ust 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.
     W związku z powyższym zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71 ze zm.) jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
     Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
 
 
                                                                                                   Z up. Wójta
 
                                                                                              /-/ Grzegorz Bosy
                                                                                                     Inspektor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Bosy Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Bosy Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 08:32:05
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Bosy Data udostępnienia informacji: 2017-10-11 08:36:51
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Bosy Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 08:36:50
Artykuł był wyświetlony: 176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu