ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na „rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oświetlenia drogowego”, na działkach nr ewidencyjny 887/2, 905/10, 155/12, 155/13 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-03-05 13:11:19 przez Grzegorz Bosy

Akapit nr - brak tytułu

Bojadła, dnia 05.03.2019 r.
ITPP.6733.4.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
Wójt Gminy Bojadła zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 17.01.2019 r. z dnia 10.01.2019 r. przez Panów Adriana Molińskiego – członka zarządu ds. ekonomicznych oraz Piotra Grocholewskiego – prokurenta, reprezentujących firmę ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 34 w 71-080 Szczecin, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oświetlenia drogowego”,
na działkach nr ewidencyjny 887/2, 905/10, 155/12, 155/13
– obręb Bojadła, Gmina Bojadła.
 
Z dokumentami związanymi z w/w inwestycją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach w pokoju nr 1a  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach  7.15-1515.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Bojadła
 
                                                                                               /-/ Krzysztof Gola
« powrót do poprzedniej strony