ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1081 2013-02-20 Uchwała Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/143/13 w sprawie planu pracy Rady Gminy Bojadła na rok 2013 XXV/143/13 Obowiązujący
1082 2013-02-20 Uchwała Uchwała Rady Gminy w Bojadłach nr XXV/149/13 w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń. XXV/149/13 Obowiązujący
1083 2013-02-20 Uchwała Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/146/13 w sprawie: darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła. XXV/146/13 Obowiązujący
1084 2012-12-20 Uchwała Uchwała Budżetowa na 2013r. XXIV/136/12 Nieobowiązujący
1085 2012-12-20 Uchwała w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania XXIV/138/12 Nieobowiązujący
1086 2012-11-23 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r. XXIII/132/12 Obowiązujący
1087 2012-11-12 Uchwała w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKOP-RZYSZŁOŚĆ”. VI/31/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu