ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-07-11 Zarządzenie zmiany uchwały budzetowej na 2017 0050.45.2017 Obowiązujący
12 2017-07-19 Zarządzenie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiacej własność gminy 0050.46.2017 Obowiązujący
13 2017-06-30 Zarządzenie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2017-2032 0050.40.2017 Obowiązujący
14 2017-07-11 Zarządzenie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds przemocy w rodzinie 0050.43.2017 Obowiązujący
15 2017-07-03 Zarządzenie przyznanie stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła 0050.42.2017 Obowiązujący
16 2017-07-03 Zarządzenie powołania komisji kontrolujacej działalność Przedszkola Niepublicznego Mały Odkrywca w Klenicy, wpisanego w dniu 31.089.2012roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Bojadła w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Bojadła w 2016r 0050.41.2017 Obowiązujący
17 2017-06-19 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2017 0050.38.2017 Obowiązujący
18 2017-06-28 Zarządzenie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącej własność Gminy Bojadła 0050.39.2017 Obowiązujący
19 2017-06-23 Uchwała rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bojadła wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2016 rok XXXV/171/2017 Obowiązujący
20 2017-06-14 Zarządzenie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bojadłach 0050.37.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu