ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-08-07 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na 2018r XLIX/228/2018 Obowiązujący
12 2018-08-07 Uchwała ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bojadła miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych XLIX/227/2018 Obowiązujący
13 2018-08-07 Uchwała przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Grzegorza Doszel na uchwałę Rady Gminy w Bojadłach Nr XLVIII/223/2018 z dnia 04 lipca 2018 w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu Wójta Gminy Bojadła Grzegorz Doszel. XLIX/ 226/2018 Obowiązujący
14 2018-08-07 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter odraczania spłaty rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. XLIX/225/2018 Obowiązujący
15 2018-08-07 Uchwała pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania XLIX/224/2018 Obowiązujący
16 2018-07-16 Zarządzenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032 0050.51.2018 Obowiązujący
17 2018-07-19 Zarządzenie wprowadzenia do uzytku zaktualizowanego Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego dla gminy Bojadła i planistyczno- organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz oznakowania standardowych procedur operacyjnych i przydzielenia zadań reagowania kryzysowego. 0050.55.2018 Obowiązujący
18 2018-07-04 Zarządzenie zmiany uchwały budzetowej na 2018r 0050.49.2018 Obowiązujący
19 2018-06-29 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2018 0050.46.2018 Obowiązujący
20 2018-07-03 Zarządzenie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła 0050.47.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu