ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-03-06 Zarządzenie zmiany zarządzenia nr 49 Wójta Gminy Bojadła z dnia 18 października 2010r. w sprawie stałych dyzurów 0050.17.2018 Obowiązujący
22 2018-03-09 Uchwała zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego XLIII/207/2018 Obowiązujący
23 2018-03-09 Uchwała planu pracy Rady Gminy w Bojadłach na rok 2018 XLIII/206/2018 Obowiązujący
24 2018-03-09 Uchwała podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLIII/205/2018 Obowiązujący
25 2018-03-09 Uchwała podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu XLIII/204/2018 Obowiązujący
26 2018-03-09 Uchwała szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XLIII/202/2018 Obowiązujący
27 2018-03-09 Uchwała trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bojadłach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XLIII/203/2018 Obowiązujący
28 2018-02-22 Zarządzenie zmiany uchwały budzetowej na 2018r 005012.2018 Obowiązujący
29 2018-03-06 Uchwała wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej inwestycji przez firmę Geotiss Group sp z o.o XLII/201/2018 Obowiązujący
30 2018-03-06 Uchwała utraty mocy obowiązującej uchwały, w sprawie zasad nabycia, zbycia obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata XLII/200/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu