ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-03-06 Zarządzenie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Bojadła w 2018 roku 0050.16.2018 Obowiązujący
32 2018-03-06 Zarządzenie wycofania ze sprzedaży nieruchomość stanowiącej własność Gminy Bojadła 0050.15.2018 Obowiązujący
33 2018-03-01 Zarządzenie przyznawania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła 0050.14.2018 Obowiązujący
34 2018-02-28 Zarządzenie powołania Stałej Komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bojadła 0050.13.2018 Obowiązujący
35 2018-01-22 Zarządzenie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 0050.11.2018 Obowiązujący
36 2018-01-22 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2018r 0050.9.2018 Obowiązujący
37 2018-02-08 Uchwała regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/194/2018 Obowiązujący
38 2018-02-08 Uchwała wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Bojadła, dla których Gmina Bojadła jest organem rejestrujaąym, w wysokości innej niż określona w art.17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych XL/199/2018 Obowiązujący
39 2018-02-08 Uchwała trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania XL/198/2018 Obowiązujący
40 2018-02-08 Uchwała planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bojadłach na rok 2018 XL/197/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu