ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-06-29 Uchwała udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu XLVII/221/2018 Obowiązujący
32 2018-06-29 Uchwała przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojadła i przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu XLVII/219/2018 Obowiązujący
33 2018-06-29 Uchwała zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Bojadła za rok 2017 XLVII/218/2018 Obowiązujący
34 2018-06-29 Uchwała odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bojadła XLVII/217/2018 Obowiązujący
35 2018-06-29 Uchwała ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bojadła miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLVIII/216/2018 Obowiązujący
36 2018-06-29 Uchwała zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła. XLVIII/ 215 /2018 Obowiązujący
37 2018-06-29 Uchwała pozbawienia kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych wewnętrznych XLVIII/214/2018 Obowiązujący
38 2018-05-30 Zarządzenie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach 0050.36.2018 Obowiązujący
39 2018-05-30 Zarządzenie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach z filia w Klenicy 0050.35.2018 Obowiązujący
40 2018-06-07 Uchwała wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bojadła XLVI/213/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu