ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-02-08 Uchwała zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania. XL/196/2018 Obowiązujący
42 2018-02-08 Uchwała czasu bezpłatnego nauczania ,wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat XL/195/2018 Obowiązujący
43 2018-02-08 Uchwała określenia warunków,form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielenia pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodziezy zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/193/2018 Obowiązujący
44 2018-02-08 Uchwała przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/192/2018 Obowiązujący
45 2018-01-22 Zarządzenie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła. 0050.7.2018 Obowiązujący
46 2018-01-26 Zarządzenie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych zwiazanych z realizacja zadań Gminy Bojadła w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania ekonomii społecznej. 0050.8.2018 Obowiązujący
47 2018-01-19 Zarządzenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Bojadła 0050.6.2018 Obowiązujący
48 2017-12-29 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2017 0050.73.2017 Obowiązujący
49 2017-12-29 Zarządzenie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2017-2032 0050.72.2017 Obowiązujący
50 2018-01-17 Zarządzenie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącej własność Gminy Bojadła 0050.5.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu