ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-03-31 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2017r 0050.24.2017 Obowiązujący
62 2017-03-28 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na 2017r XXXII/166/2017 Obowiązujący
63 2017-03-28 Uchwała sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce XXXII/165/2017 Obowiązujący
64 2017-03-28 Budżet rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach XXXII/164/2017 Obowiązujący
65 2017-03-28 Uchwała określenia kryteriów naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła. XXXII/163/2017 Obowiązujący
66 2017-03-28 Uchwała dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe XXXII/162/2017 Obowiązujący
67 2017-03-28 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania. XXXII/161/2017 Obowiązujący
68 2017-03-28 Uchwała uchwalenie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019" XXXII/160/2017 Obowiązujący
69 2017-03-28 Uchwała przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2017r XXXII/159/2017 Obowiązujący
70 2017-03-28 Uchwała powołania radnej do składu Komisji Rozwoju Edukacji , Kultury i Sportu XXXOO/158/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu