ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-09 Uchwała podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLIII/205/2018 Obowiązujący
62 2018-03-09 Uchwała podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu XLIII/204/2018 Obowiązujący
63 2018-03-09 Uchwała szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XLIII/202/2018 Obowiązujący
64 2018-03-09 Uchwała trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bojadłach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XLIII/203/2018 Obowiązujący
65 2018-02-22 Zarządzenie zmiany uchwały budzetowej na 2018r 005012.2018 Obowiązujący
66 2018-03-06 Uchwała wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej inwestycji przez firmę Geotiss Group sp z o.o XLII/201/2018 Obowiązujący
67 2018-03-06 Uchwała utraty mocy obowiązującej uchwały, w sprawie zasad nabycia, zbycia obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata XLII/200/2018 Obowiązujący
68 2018-03-06 Zarządzenie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Bojadła w 2018 roku 0050.16.2018 Obowiązujący
69 2018-03-06 Zarządzenie wycofania ze sprzedaży nieruchomość stanowiącej własność Gminy Bojadła 0050.15.2018 Obowiązujący
70 2018-03-01 Zarządzenie przyznawania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła 0050.14.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu