ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-02-08 Uchwała przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/192/2018 Obowiązujący
82 2018-01-22 Zarządzenie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła. 0050.7.2018 Obowiązujący
83 2018-01-26 Zarządzenie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych zwiazanych z realizacja zadań Gminy Bojadła w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania ekonomii społecznej. 0050.8.2018 Obowiązujący
84 2018-01-19 Zarządzenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Bojadła 0050.6.2018 Obowiązujący
85 2017-12-29 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2017 0050.73.2017 Obowiązujący
86 2017-12-29 Zarządzenie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2017-2032 0050.72.2017 Obowiązujący
87 2018-01-17 Zarządzenie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącej własność Gminy Bojadła 0050.5.2018 Obowiązujący
88 2018-01-11 Zarządzenie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032 0050.4.2018 Obowiązujący
89 2018-01-09 Zarządzenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bojadła za rok 2018 z zakresu " Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wspieranie profilaktyki zdrowotnej oraz wspieranie ekonomii społecznej" 0050.3.2018 Obowiązujący
90 2018-01-05 Zarządzenie ustaleni8a dla pracowników Urzedu Gminy Bojadła dnia wolnego od pracy w zamian za 6 stycznia 2018 zarządzenie 0050.2.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu