ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, sprzedaży lub likwidacji składników majątku ruchomego Gminy Bojadła i ustalenia zasad przeprowadzenia likwidacji.
Nr aktu prawnego
0050.85.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła oraz powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.86.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zniesienia formy ochrony przyrody- pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
XI/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
XI/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r
Nr aktu prawnego
XI/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany Statutu Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
XI/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na najem części nieruchomości- lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Nr aktu prawnego
XI/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020
Nr aktu prawnego
XI/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bojadła na 2020 r
Nr aktu prawnego
XI/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XI/56/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji