ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez przedszkole niepubliczne działające na terenie gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2020-2033
Nr aktu prawnego
XII/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bojadła na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XII/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463, obręb Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie”
Nr aktu prawnego
0050.87.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, sprzedaży lub likwidacji składników majątku ruchomego Gminy Bojadła i ustalenia zasad przeprowadzenia likwidacji.
Nr aktu prawnego
0050.85.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła oraz powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.86.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zniesienia formy ochrony przyrody- pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
XI/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
XI/62/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji