ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r
Nr aktu prawnego
0050.55.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
naboru n kandydatów ba wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła oraz powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.56.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
przeprowadzenia odbioru koncowego- pogwarancyjnego robót termo-modernizacyjnych na obiektach uzyteczności publicznej będących własnością Gminy Bojadła, w których w 2014r wykonano prace termomodernizacyjne.
Nr aktu prawnego
0050.54.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-07-01
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych ni artystycznych dzieci i młodziezy ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.48.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
VIII/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania stałej komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.53.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Klenicy
Nr aktu prawnego
0050.52.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klenicy
Nr aktu prawnego
0050.51.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r
Nr aktu prawnego
VIII/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przekazania Pani marszałek Województwa Lubuskiego stanowiska Rady Gminy w Bojadłach dotyczącego realizacji inwestycji budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282, planowanej do zrealizowania w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim na terenie Gminy Zabór oraz Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
VIII/42/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji