ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-21 Uchwała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2017-2031 XXXVIII/185/2017 Obowiązujący
2 2017-11-21 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na 2017r XXXVIII/184/2017 Obowiązujący
3 2017-11-21 Uchwała uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 XXXVIII/183/2017 Obowiązujący
4 2017-11-21 Uchwała przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków XXXVIII/182/2017 Obowiązujący
5 2017-11-21 Uchwała stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Bojadłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach XXXVIII/181/2017 Obowiązujący
6 2017-11-21 Uchwała stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klenicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klenicy XXXVIII/180/2017 Obowiązujący
7 2017-11-21 Uchwała powołania radnej do składu komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Rolnictwa XXXVIII/179/2017 Obowiązujący
8 2017-10-11 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na 2017 0050.62.2017 Obowiązujący
9 2017-10-26 Uchwała zmiany chwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2017-2032 XXXVII/178/2017 Obowiązujący
10 2017-10-26 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na 2017 XXXVII/177/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach