ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-08-16 Zarządzenie zmiany uchwały budzetowej na 2017r 0050.48.2017 Obowiązujący
2 2017-07-17 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2017 0050.47.2017 Obowiązujący
3 2017-07-11 Zarządzenie zmiany uchwały budzetowej na 2017 0050.45.2017 Obowiązujący
4 2017-07-19 Zarządzenie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiacej własność gminy 0050.46.2017 Obowiązujący
5 2017-06-30 Zarządzenie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2017-2032 0050.40.2017 Obowiązujący
6 2017-07-11 Zarządzenie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds przemocy w rodzinie 0050.43.2017 Obowiązujący
7 2017-07-03 Zarządzenie przyznanie stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła 0050.42.2017 Obowiązujący
8 2017-07-03 Zarządzenie powołania komisji kontrolujacej działalność Przedszkola Niepublicznego Mały Odkrywca w Klenicy, wpisanego w dniu 31.089.2012roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Bojadła w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Bojadła w 2016r 0050.41.2017 Obowiązujący
9 2017-06-19 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2017 0050.38.2017 Obowiązujący
10 2017-06-28 Zarządzenie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącej własność Gminy Bojadła 0050.39.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach