ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-24
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanego na dz. nr 1076/6 - obręb Bojadła
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze zasadniczym wraz z uszlachetnieniem i konfekcjonowaniem produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu".
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą" dz. nr 1076/6 - obręb Bojadła.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-03-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze zasadniczym wraz z uszlachetnieniem i konfekcjonowaniem produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu" na terenie działki nr 1087 obręb 0004 Klenica, gmina Bojadła.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Bojadła I"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463 obręb Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2019-01-25
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463, obręb Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie".
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-12-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Bojadła I"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-11-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze zasadniczym wraz z uszlachetnieniem i konfekcjonowaniem produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu"

Nawigacja między stronami listy informacji