ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
191 Formularz A 2013-01-04 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. 392/2 - obręb Bełcze
192 Formularz A 2013-01-04 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na działce nr 89 - obręb Pólko-Sosnówka
193 Formularz A 2013-01-04 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dz. nr 478 i 91/9 - obręb Klenica
194 Formularz B 2012-09-27 postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"
195 Formularz E 2012-09-10 uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
196 Formularz E 2012-07-20 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa obwodnicy M. Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"
197 Formularz B 2012-06-23 postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" zez względu na wpłynięcie raportu
198 Formularz B 2012-06-12 postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie" Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" do czasu przedłożenia raportu
199 Formularz B 2012-05-15 postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"
200 Formularz A 2012-04-19 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu