ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 930/2
Lp: 72
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-19
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów o kodzie 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 01 01 02, 01 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 i 19 09 03”,
Lp: 73
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-19
Zakres przedmiotowy
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu kopaliny – piasków metodą odkrywkową ze złoża piasku „Pyrnik”
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-25
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 1232/1 - obręb Bojadła, dz. nr 976 - obręb Klenica
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-07-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 1232/1- obręb Bojadła i 976 - obręb Klenica
Lp: 76
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-23
Zakres przedmiotowy
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów o kodzie 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 01 01 02, 01 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 i 19 09 03 ”
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 309,935,961/1 - obręb Bojadła
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 1/1 - obręb Bojadła
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-14
Zakres przedmiotowy
decyzja częściowo zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 168 - obręb Siadcza
Lp: 80
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-14
Zakres przedmiotowy
decyzja odmawiająca realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282

Nawigacja między stronami listy informacji