ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1152
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10723
Ogłoszenia 133933
Dotacje dla przedszkoli 3071
Pisma, Deklaracje, Wnioski 25070
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 22685
Kontakt 20649
Jednostki organizacyjne i instytucje 28775
Oświata 6026
Poglądowa mapa Gminy 2996
Urząd Stanu Cywilnego 5471
Służba zdrowia 6390
Fundusz sołecki 7308
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 17521
Skład osobowy Rady 13303
Komisje Rady 9350
Protokoły z sesji 12402
Kadencja 2018-2023 425
Kadencja 2014-2018 2271
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 21221
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 488
Kadencja 2014-2018 370
Kadencja 2018-2023 593
Akty prawne 1046794
Projekty uchwał 21398
CO I JAK ZAŁATWIĆ 20318
Wydziały 11948
Sprawy 14169
Zbiór aktów prawnych 6808
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3815
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 24473
Opinie/Uchwały RIO 14574
WPF 2013-2027 14031
Informacje o stanie mienia komunalnego 6752
Informacje o przebiegu budżetu 1827
2017 1249
2016 1978
2015 2255
2013 4792
2011 2889
2012 6440
2014 3425
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 5616
rok 2011 3146
rok 2012 6559
rok 2013 6108
rok 2014 6232
rok 2015 2837
rok 2016 2110
rok 2017 862
rok 2018 630
Prognoza spłaty długu 3746
Projekty budżetu 1099
2015 2073
2016 1142
2017 1102
2018 1559
2019 163
Informacje 1001
Numery Kont Bankowych 1390
Emisja Obligacji 199
Emisja Obligacji 2013 587
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 931
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1018
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 414
Sprawozdania roczne 560
Sprawozdania kwartalne 434
Informacja o kredytach i pożyczkach 454
Opinia RIO - wykup obligacji .. 388
projekt Budżetu na 2014 445
Opinie RIO z grudnia 2014 396
Emisja Obligacji 2014 149
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 359
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1246
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 446
Emisja Obligacji 2016 135
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 423
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 402
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 650
Emisja Obligacji 2017 157
Zaproszenie do składania ofert 415
Uchwała o emisji obligacji 403
Informacje dodatkowe 412
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 11
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 440
WODA i ŚCIEKI 416
Jakość wody do spożycia 161
Wodociąg Bojadła 3582
Wodociąg Bełcze 3174
Wodociąg Pyrnik 4056
Taryfy 637
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 8414
Program Ochrony Środowiska 3660
Statut Gminy 4127
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 754
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3385
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3746
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3385
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3784
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 11987
Działalność Lobbingowa 2486
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 12846
Ośrodek Pomocy Społecznej 4192
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4017
Urząd Stanu Cywilnego 21232
Numeracja nieruchomości 4544
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4989
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 5069
Zezwolenia i koncesje 3184
Ogłoszenia o pracy 27624
Aktualne 9121
W toku 15378
Wyniki 23143
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5655
Przetargi 70168
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4001
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 8244
2012 7130
2013 5943
2019 45
WYBORY / REFERENDA 3867
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 6318
Wybory uzupełniające do RG/2017 7421
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 7303
Wybory uzupełniające 2016 8853
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 13627
Referendum 2015 9273
Wybory Prezydenckie 2015 17894
Wybory Samorządowe 2014 20008
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9951
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 178
Informacje PKW 1648
Wybory uzupełniające 2015 11054
Wybory samorządowe 2018 7322
Obwieszczenia Wójta 130314
Petycje 1603
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1541
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2158
Petycje 2016 4958
Petycje 2017 5240
Petycje 2018 1965
Petycje 2019 84
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 2214
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2240
Informacje 2016 4617
Informacje 2017 4826
Informacje 2018 1923
Informacje 2019 63
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1612
Petycje Zbiorcze 1552
Oświadczenia majątkowe 417895
Rejestr informacji o środowisku 271381
Azbest 5774
Azbest 2016 6630
Azbest 2017 6061
Azbest 2018 2467
Zamówienia publiczne 52665
Aktualne 83499
W toku 24597
Wyniki 33730
Archiwalne 30023
Zapytania ofertowe 57416
Wyniki innych postępowań 23987
Plany postępowań o udzielenie zamówień 658
Rok 2017 1276
Rok 2018 809
Rok 2019 75
Plany Łowieckie 6849
Informacja publiczna 3479
Zamówienia publiczne - archiwum 29621
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 9450
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 6402
Rejestr przedszkoli niepublicznych 9150

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3570
Mapa serwisu 3141
Statystyki 3303
Kanały RSS 2535
Kontakt 29503
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu