ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 461
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9632
Ogłoszenia 115170
Dotacje dla przedszkoli 2087
Pisma, Deklaracje, Wnioski 21666
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 19973
Godziny urzędowania 4678
Kontakt 17829
Jednostki organizacyjne i instytucje 25805
Oświata 5346
Poglądowa mapa Gminy 2944
Urząd Stanu Cywilnego 4792
Służba zdrowia 5646
Akty prawne 855314
Projekty uchwał 16081
Co i jak załatwić 17822
Wydziały 10275
Sprawy 12078
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 15437
Skład osobowy Rady 10588
Komisje Rady 8153
Protokoły z sesji 9376
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 15029
Zbiór aktów prawnych 6231
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3519
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 21043
Opinie/Uchwały RIO 11763
WPF 2013-2027 12518
Informacje o stanie mienia komunalnego 5648
Informacje o przebiegu budżetu 1723
2017 796
2016 1498
2015 1825
2013 4236
2011 2602
2012 5675
2014 2948
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 4976
rok 2011 2835
rok 2012 5859
rok 2013 5376
rok 2014 5450
rok 2015 2348
rok 2016 1613
rok 2017 554
rok 2018 276
Prognoza spłaty długu 3431
Projekty budżetu 988
2015 1797
2016 881
2017 855
2018 898
Informacje 587
Numery Kont Bankowych 822
Emisja Obligacji 118
Emisja Obligacji 2013 244
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 377
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 451
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 166
Sprawozdania roczne 271
Sprawozdania kwartalne 176
Informacja o kredytach i pożyczkach 193
Opinia RIO - wykup obligacji .. 170
projekt Budżetu na 2014 197
Opinie RIO z grudnia 2014 168
Emisja Obligacji 2014 68
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 160
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 549
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 191
Emisja Obligacji 2016 63
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 173
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 176
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 272
Emisja Obligacji 2017 72
Zaproszenie do składania ofert 168
Uchwała o emisji obligacji 163
Informacje dodatkowe 168
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 7
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 199
WODA i ŚCIEKI 133
Jakość wody do spożycia 61
Wodociąg Bojadła 1212
Wodociąg Bełcze 958
Wodociąg Pyrnik 1224
Taryfy 280
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 5119
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 7695
Program Ochrony Środowiska 3277
Statut Gminy 3718
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 456
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3065
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3398
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3074
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3455
Działalność Lobbingowa 1775
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 11812
Ośrodek Pomocy Społecznej 3824
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3683
Urząd Stanu Cywilnego 18801
Numeracja nieruchomości 4050
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4483
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 4692
Zezwolenia i koncesje 2909
Ogłoszenia o pracy 23996
Aktualne 7851
W toku 13255
Wyniki 19048
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5192
Przetargi 58088
Oświadczenia majątkowe archiwalne 3598
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 7439
2012 6510
2013 5371
Obwieszczenia Wójta 103512
WYBORY / REFERENDA 3484
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 4223
Wybory uzupełniające do RG/2017 5404
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 5469
Wybory uzupełniające 2016 6796
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 10619
Referendum 2015 7374
Wybory Prezydenckie 2015 14926
Wybory Samorządowe 2014 17357
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8779
Informacje PKW 1078
Wybory uzupełniające 2015 9374
Wybory samorządowe 2018 1537
Oświadczenia majątkowe 346489
Petycje 1355
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1266
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1849
Petycje 2016 3593
Petycje 2017 3563
Petycje 2018 965
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 1553
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 1922
Informacje 2016 3291
Informacje 2017 3105
Informacje 2018 837
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1137
Petycje Zbiorcze 993
Zamówienia publiczne 46094
Aktualne 69810
W toku 20571
Wyniki 28355
Archiwalne 24698
Zapytania ofertowe 48289
Wyniki innych postępowań 19505
Plany postępowań o udzielenie zamówień 481
Rok 2017 938
Rok 2018 489
Rejestr informacji o środowisku 233376
Azbest 5249
Azbest 2016 4642
Azbest 2017 4038
Azbest 2018 1217
Plany Łowieckie 4204
Informacja publiczna 2675
Zamówienia publiczne - archiwum 26701
Fundusz sołecki 5466
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 8665
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 5715
Rejestr przedszkoli niepublicznych 8403

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3277
Mapa serwisu 2849
Statystyki 3059
Kanały RSS 2337
Kontakt 25947
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu