ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 939
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10189
Ogłoszenia 125121
Dotacje dla przedszkoli 2574
Pisma, Deklaracje, Wnioski 23646
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 21636
Kontakt 19360
Jednostki organizacyjne i instytucje 27599
Oświata 5763
Poglądowa mapa Gminy 2978
Urząd Stanu Cywilnego 5235
Służba zdrowia 6134
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 16909
Skład osobowy Rady 12082
Komisje Rady 8943
Protokoły z sesji 11663
Kadencja 2018-2023 85
Kadencja 2014-2018 708
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 18484
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 398
Kadencja 2014-2018 235
Kadencja 2018-2023 368
Akty prawne 976495
Projekty uchwał 19455
CO I JAK ZAŁATWIĆ 19334
Wydziały 11281
Sprawy 13283
Zbiór aktów prawnych 6630
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3701
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 23234
Opinie/Uchwały RIO 13516
WPF 2013-2027 13503
Informacje o stanie mienia komunalnego 6315
Informacje o przebiegu budżetu 1792
2017 1074
2016 1799
2015 2081
2013 4582
2011 2785
2012 6151
2014 3253
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 5362
rok 2011 3043
rok 2012 6263
rok 2013 5810
rok 2014 5970
rok 2015 2665
rok 2016 1936
rok 2017 742
rok 2018 503
Prognoza spłaty długu 3640
Projekty budżetu 1068
2015 1973
2016 1046
2017 1014
2018 1285
2019 96
Informacje 808
Numery Kont Bankowych 1180
Emisja Obligacji 172
Emisja Obligacji 2013 459
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 692
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 763
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 307
Sprawozdania roczne 447
Sprawozdania kwartalne 353
Informacja o kredytach i pożyczkach 373
Opinia RIO - wykup obligacji .. 289
projekt Budżetu na 2014 354
Opinie RIO z grudnia 2014 306
Emisja Obligacji 2014 123
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 272
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 898
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 348
Emisja Obligacji 2016 109
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 324
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 306
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 499
Emisja Obligacji 2017 131
Zaproszenie do składania ofert 313
Uchwała o emisji obligacji 303
Informacje dodatkowe 321
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 10
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 348
WODA i ŚCIEKI 320
Jakość wody do spożycia 134
Wodociąg Bojadła 2506
Wodociąg Bełcze 2103
Wodociąg Pyrnik 2775
Taryfy 508
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 8501
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 8182
Program Ochrony Środowiska 3514
Statut Gminy 3995
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 614
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3247
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3619
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3263
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3655
Działalność Lobbingowa 2182
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 12450
Ośrodek Pomocy Społecznej 4056
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3886
Urząd Stanu Cywilnego 20340
Numeracja nieruchomości 4359
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4783
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 4918
Zezwolenia i koncesje 3070
Ogłoszenia o pracy 26239
Aktualne 8684
W toku 14567
Wyniki 21631
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5485
Przetargi 65113
Oświadczenia majątkowe archiwalne 3879
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 7945
2012 6907
2013 5720
Obwieszczenia Wójta 118715
WYBORY / REFERENDA 3770
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 5391
Wybory uzupełniające do RG/2017 6549
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 6583
Wybory uzupełniające 2016 7922
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 12339
Referendum 2015 8467
Wybory Prezydenckie 2015 16642
Wybory Samorządowe 2014 18909
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9422
Informacje PKW 1427
Wybory uzupełniające 2015 10331
Wybory samorządowe 2018 5539
Oświadczenia majątkowe 394288
Petycje 1510
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1430
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2056
Petycje 2016 4440
Petycje 2017 4527
Petycje 2018 1520
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 1926
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2124
Informacje 2016 4076
Informacje 2017 4106
Informacje 2018 1387
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1412
Petycje Zbiorcze 1366
Zamówienia publiczne 49610
Aktualne 78591
W toku 23077
Wyniki 31657
Archiwalne 27952
Zapytania ofertowe 54079
Wyniki innych postępowań 22308
Plany postępowań o udzielenie zamówień 592
Rok 2017 1161
Rok 2018 681
Rejestr informacji o środowisku 255597
Azbest 5562
Azbest 2016 5891
Azbest 2017 5282
Azbest 2018 1912
Plany Łowieckie 5689
Informacja publiczna 3170
Zamówienia publiczne - archiwum 28326
Fundusz sołecki 6473
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 9135
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 6154
Rejestr przedszkoli niepublicznych 8865

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3467
Mapa serwisu 3039
Statystyki 3227
Kanały RSS 2461
Kontakt 28184
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu