Statystyki - Gmina Bojadła
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 276
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9372
Ogłoszenia 110442
Dotacje dla przedszkoli 1867
Pisma, Deklaracje, Wnioski 20935
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 19353
Godziny urzędowania 4524
Kontakt 17005
Jednostki organizacyjne i instytucje 24909
Oświata 5182
Poglądowa mapa Gminy 2923
Urząd Stanu Cywilnego 4577
Służba zdrowia 5360
Akty prawne 792596
Projekty uchwał 14782
Co i jak załatwić 17108
Wydziały 9778
Sprawy 11562
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 14951
Skład osobowy Rady 10012
Komisje Rady 7925
Protokoły z sesji 8232
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 13804
Zbiór aktów prawnych 6092
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3449
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 20264
Opinie/Uchwały RIO 11043
WPF 2013-2027 12201
Informacje o stanie mienia komunalnego 5402
Informacje o przebiegu budżetu 1686
2017 661
2016 1367
2015 1717
2013 4105
2011 2517
2012 5466
2014 2833
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 4825
rok 2011 2756
rok 2012 5664
rok 2013 5211
rok 2014 5292
rok 2015 2232
rok 2016 1460
rok 2017 475
rok 2018 185
Prognoza spłaty długu 3344
Projekty budżetu 917
2015 1725
2016 792
2017 788
2018 740
Informacje 499
Numery Kont Bankowych 664
Emisja Obligacji 72
Emisja Obligacji 2013 156
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 247
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 289
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 113
Sprawozdania roczne 175
Sprawozdania kwartalne 113
Informacja o kredytach i pożyczkach 131
Opinia RIO - wykup obligacji .. 115
projekt Budżetu na 2014 126
Opinie RIO z grudnia 2014 111
Emisja Obligacji 2014 47
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 103
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 361
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 122
Emisja Obligacji 2016 42
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 110
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 109
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 179
Emisja Obligacji 2017 42
Zaproszenie do składania ofert 110
Uchwała o emisji obligacji 108
Informacje dodatkowe 110
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 4
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 132
WODA i ŚCIEKI 58
Jakość wody do spożycia 25
Wodociąg Bojadła 637
Wodociąg Bełcze 493
Wodociąg Pyrnik 644
Taryfy 173
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 3700
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 7466
Program Ochrony Środowiska 3187
Statut Gminy 3638
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 384
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 2983
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3308
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 2997
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3368
Działalność Lobbingowa 1590
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 11518
Ośrodek Pomocy Społecznej 3721
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3591
Urząd Stanu Cywilnego 18182
Numeracja nieruchomości 3904
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4349
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 4580
Zezwolenia i koncesje 2834
Ogłoszenia o pracy 22916
Aktualne 7442
W toku 12771
Wyniki 17901
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5067
Przetargi 54520
Oświadczenia majątkowe archiwalne 3481
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 7220
2012 6283
2013 5245
Obwieszczenia Wójta 96198
WYBORY / REFERENDA 3239
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 3746
Wybory uzupełniające do RG/2017 4869
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 5064
Wybory uzupełniające 2016 6328
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 9875
Referendum 2015 6963
Wybory Prezydenckie 2015 14247
Wybory Samorządowe 2014 16596
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8534
Informacje PKW 947
Wybory uzupełniające 2015 9003
Oświadczenia majątkowe 322328
Petycje 1272
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1180
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1734
Petycje 2016 3250
Petycje 2017 3126
Petycje 2018 639
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 1379
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 1795
Informacje 2016 2978
Informacje 2017 2720
Informacje 2018 543
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1036
Petycje Zbiorcze 857
Zamówienia publiczne 44248
Aktualne 65360
W toku 19419
Wyniki 26875
Archiwalne 23408
Zapytania ofertowe 45346
Wyniki innych postępowań 18262
Plany postępowań o udzielenie zamówień 430
Rok 2017 837
Rok 2018 408
Rejestr informacji o środowisku 223234
Azbest 5038
Azbest 2016 4125
Azbest 2017 3536
Azbest 2018 942
Plany Łowieckie 3725
Informacja publiczna 2471
Zamówienia publiczne - archiwum 25917
Fundusz sołecki 5050
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 8469
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 5557
Rejestr przedszkoli niepublicznych 8155

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3197
Mapa serwisu 2757
Statystyki 2979
Kanały RSS 2265
Kontakt 25002
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu