ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2284
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 12493
RAPORT O STANIE GMINY 834
OGŁOSZENIA 162975
Dotacje dla przedszkoli 5078
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 26621
Kontakt 26051
Jednostki organizacyjne i instytucje 35452
Oświata 7252
Poglądowa mapa Gminy 3046
Urząd Stanu Cywilnego 6503
Służba zdrowia 7610
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 20084
Skład osobowy Rady 17012
Komisje Rady 11135
Protokoły z sesji 14189
Kadencja 2018-2023 2329
Kadencja 2014-2018 7880
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 33621
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 747
Kadencja 2014-2018 1017
Kadencja 2018-2023 1844
FUNDUSZ SOŁECKI 11054
AKTY PRAWNE 1370883
Projekty uchwał 30603
CO I JAK ZAŁATWIĆ 24010
Wydziały 14747
Sprawy 17722
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 14455
Ośrodek Pomocy Społecznej 4780
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4572
Urząd Stanu Cywilnego 25079
Numeracja nieruchomości 5362
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5932
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 5753
Zezwolenia i koncesje 3645
Pisma, Deklaracje, Wnioski 30797
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 29461
Bilanse Gminy Bojadła 386
Bilanse Urzędu Gminy 344
Opinie/Uchwały RIO 20058
WPF 2013-2027 16428
Informacje o przebiegu budżetu 1962
2018 339
2017 2094
2015 2991
2014 4234
2016 2688
2012 7658
2011 3279
2013 5665
Informacje o stanie mienia komunalnego 8851
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 6906
rok 2011 3550
rok 2012 8059
rok 2013 7467
rok 2014 7665
rok 2015 3804
rok 2016 2968
rok 2017 1466
rok 2018 1280
rok 2019 194
Prognoza spłaty długu 4216
Projekty budżetu 1213
2015 2470
2016 1548
2017 1503
2018 3106
2019 565
Informacje 2001
Numery Kont Bankowych 2135
Emisja Obligacji 310
Emisja Obligacji 2013 1155
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1910
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2199
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 812
Sprawozdania roczne 1195
Sprawozdania kwartalne 842
Informacja o kredytach i pożyczkach 869
Opinia RIO - wykup obligacji .. 754
projekt Budżetu na 2014 839
Opinie RIO z grudnia 2014 783
Emisja Obligacji 2014 239
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 744
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2778
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 833
Emisja Obligacji 2016 214
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 885
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 802
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1468
Emisja Obligacji 2017 252
Zaproszenie do składania ofert 797
Uchwała o emisji obligacji 772
Informacje dodatkowe 765
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 18
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 834
WODA i ŚCIEKI 689
Jakość wody do spożycia 269
Wodociąg Bojadła 8672
Wodociąg Bełcze 7834
Wodociąg Pyrnik 10450
Taryfy 1154
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 7507
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4291
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 9367
Program Ochrony Środowiska 4201
Statut Gminy 4722
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1194
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3874
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4243
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3887
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4365
INFORMACJA PUBLICZNA 4567
PROJEKTY UNIJNE 667
OGŁOSZENIA O PRACY 33331
Aktualne 11016
W toku 19666
Wyniki 32697
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 64904
Aktualne 103498
W toku 35159
Wyniki 44979
Archiwalne 41000
Zapytania ofertowe 68530
Wyniki innych postępowań 34414
Plany postępowań o udzielenie zamówień 812
Rok 2017 1748
Rok 2018 1235
Rok 2019 473
OBWIESZCZENIA 184720
PETYCJE 1853
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1980
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2441
Petycje 2016 7229
Petycje 2017 8313
Petycje 2018 4093
Petycje 2019 885
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 3400
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2589
Informacje 2016 6971
Informacje 2017 7830
Informacje 2018 4011
Informacje 2019 869
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 2452
Petycje Zbiorcze 2594
WYBORY / REFERENDA 4233
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 9707
Wybory uzupełniające do RG/2017 10677
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 10280
Wybory uzupełniające 2016 12189
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 18424
Referendum 2015 12501
Wybory Prezydenckie 2015 23071
Wybory Samorządowe 2014 24363
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 12033
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3693
Informacje PKW 2528
Wybory uzupełniające 2015 13865
Wybory samorządowe 2018 14203
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 590
PRZETARGI 90622
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 336471
AZBEST 6312
Azbest 2016 10008
Azbest 2017 9439
Azbest 2018 4723
Azbest 2019 522
PLANY ŁOWIECKIE 12355
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 34866
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 24978
Oświadczenia majątkowe 514351
Wpis do rejestru działalności regulowanej 6272
Działalność Lobbingowa 3775
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4342
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 10727
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 7607
Rejestr przedszkoli niepublicznych 10291
Kontrole 9400
2012 7994
2013 6882
2019 487

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3853
Mapa serwisu 3416
Statystyki 3572
Kanały RSS 2746
Kontakt 33528
« powrót do poprzedniej strony