ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2800
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 13155
RAPORT O STANIE GMINY 1157
OGŁOSZENIA 173554
Dotacje dla przedszkoli 5778
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 28031
Kontakt 28091
Jednostki organizacyjne i instytucje 37845
Oświata 7752
Poglądowa mapa Gminy 3068
Urząd Stanu Cywilnego 6888
Służba zdrowia 8042
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 20918
Skład osobowy Rady 18298
Komisje Rady 11767
Protokoły z sesji 14744
Kadencja 2018-2023 3142
Kadencja 2014-2018 9834
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 38173
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 834
Kadencja 2014-2018 1265
Kadencja 2018-2023 2385
FUNDUSZ SOŁECKI 12404
AKTY PRAWNE 1496656
Projekty uchwał 33889
CO I JAK ZAŁATWIĆ 25301
Wydziały 15716
Sprawy 18925
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 15061
Ośrodek Pomocy Społecznej 5006
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4806
Urząd Stanu Cywilnego 26443
Numeracja nieruchomości 5664
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 6273
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 6010
Zezwolenia i koncesje 3822
Pisma, Deklaracje, Wnioski 33392
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 31204
Bilanse Gminy Bojadła 564
Bilanse Urzędu Gminy 488
Opinie/Uchwały RIO 22297
WPF 2013-2027 17392
Informacje o przebiegu budżetu 2016
2018 515
2017 2411
2015 3256
2014 4503
2016 2929
2012 8115
2011 3421
2013 5989
Informacje o stanie mienia komunalnego 9607
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 7430
rok 2011 3688
rok 2012 8727
rok 2013 8074
rok 2014 8233
rok 2015 4174
rok 2016 3302
rok 2017 1716
rok 2018 1505
rok 2019 354
Prognoza spłaty długu 4364
Projekty budżetu 1259
2015 2604
2016 1665
2017 1644
2018 3710
2019 719
Informacje 2330
Numery Kont Bankowych 2353
Emisja Obligacji 345
Emisja Obligacji 2013 1380
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2268
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2647
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 947
Sprawozdania roczne 1397
Sprawozdania kwartalne 974
Informacja o kredytach i pożyczkach 1009
Opinia RIO - wykup obligacji .. 890
projekt Budżetu na 2014 957
Opinie RIO z grudnia 2014 927
Emisja Obligacji 2014 268
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 887
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3371
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 976
Emisja Obligacji 2016 237
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1066
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 936
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1801
Emisja Obligacji 2017 286
Zaproszenie do składania ofert 924
Uchwała o emisji obligacji 921
Informacje dodatkowe 895
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 19
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1065
WODA i ŚCIEKI 762
Jakość wody do spożycia 309
Wodociąg Bojadła 10284
Wodociąg Bełcze 9552
Wodociąg Pyrnik 12731
Taryfy 1320
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 7773
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4470
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 9732
Program Ochrony Środowiska 4422
Statut Gminy 4969
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1369
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4048
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4433
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4086
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4587
INFORMACJA PUBLICZNA 4942
PROJEKTY UNIJNE 1119
OGŁOSZENIA O PRACY 35638
Aktualne 11906
W toku 21408
Wyniki 36513
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 69090
Aktualne 110272
W toku 38644
Wyniki 48746
Archiwalne 44600
Zapytania ofertowe 72160
Wyniki innych postępowań 37855
Plany postępowań o udzielenie zamówień 865
Rok 2017 1919
Rok 2018 1386
Rok 2019 618
OBWIESZCZENIA 204246
PETYCJE 1935
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2124
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2525
Petycje 2016 7967
Petycje 2017 9381
Petycje 2018 4828
Petycje 2019 1281
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 3783
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2689
Informacje 2016 7747
Informacje 2017 8807
Informacje 2018 4731
Informacje 2019 1219
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 2727
Petycje Zbiorcze 2947
WYBORY / REFERENDA 4288
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 10884
Wybory uzupełniające do RG/2017 11779
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 11389
Wybory uzupełniające 2016 13342
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 20168
Referendum 2015 13621
Wybory Prezydenckie 2015 24926
Wybory Samorządowe 2014 25852
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 12776
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4935
Informacje PKW 2827
Wybory uzupełniające 2015 14877
Wybory samorządowe 2018 16782
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1386
PRZETARGI 97726
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 359765
AZBEST 6501
Azbest 2016 11175
Azbest 2017 10495
Azbest 2018 5535
Azbest 2019 1031
PLANY ŁOWIECKIE 14707
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 37068
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 29696
Oświadczenia majątkowe 547802
Wpis do rejestru działalności regulowanej 6477
Działalność Lobbingowa 4203
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4453
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 11225
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 8049
Rejestr przedszkoli niepublicznych 10690
Kontrole 9777
2012 8303
2013 7261
2019 611

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3946
Mapa serwisu 3510
Statystyki 3651
Kanały RSS 2812
Kontakt 34954
« powrót do poprzedniej strony