ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 682
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9873
Ogłoszenia 119837
Dotacje dla przedszkoli 2317
Pisma, Deklaracje, Wnioski 22458
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 20653
Godziny urzędowania 4842
Kontakt 18492
Jednostki organizacyjne i instytucje 26552
Oświata 5531
Poglądowa mapa Gminy 2963
Urząd Stanu Cywilnego 5007
Służba zdrowia 5859
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 16161
Skład osobowy Rady 11267
Komisje Rady 8477
Protokoły z sesji 10619
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 16779
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 226
Kadencja 2014-2018 112
Kadencja 2018-2023 175
Akty prawne 904058
Projekty uchwał 17504
Co i jak załatwić 18542
Wydziały 10735
Sprawy 12631
Zbiór aktów prawnych 6398
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3599
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 22002
Opinie/Uchwały RIO 12508
WPF 2013-2027 12899
Informacje o stanie mienia komunalnego 5935
Informacje o przebiegu budżetu 1749
2017 930
2016 1647
2015 1940
2013 4417
2011 2674
2012 5922
2014 3095
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 5180
rok 2011 2931
rok 2012 6065
rok 2013 5561
rok 2014 5676
rok 2015 2479
rok 2016 1766
rok 2017 633
rok 2018 366
Prognoza spłaty długu 3523
Projekty budżetu 1020
2015 1876
2016 950
2017 916
2018 1091
2019 12
Informacje 685
Numery Kont Bankowych 976
Emisja Obligacji 139
Emisja Obligacji 2013 322
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 527
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 601
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 225
Sprawozdania roczne 352
Sprawozdania kwartalne 244
Informacja o kredytach i pożyczkach 253
Opinia RIO - wykup obligacji .. 215
projekt Budżetu na 2014 256
Opinie RIO z grudnia 2014 225
Emisja Obligacji 2014 93
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 210
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 679
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 248
Emisja Obligacji 2016 79
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 241
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 230
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 366
Emisja Obligacji 2017 98
Zaproszenie do składania ofert 225
Uchwała o emisji obligacji 214
Informacje dodatkowe 226
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 8
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 262
WODA i ŚCIEKI 200
Jakość wody do spożycia 95
Wodociąg Bojadła 1806
Wodociąg Bełcze 1452
Wodociąg Pyrnik 1931
Taryfy 367
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 6606
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 7915
Program Ochrony Środowiska 3372
Statut Gminy 3855
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 529
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3150
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3514
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3163
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3551
Działalność Lobbingowa 1934
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 12083
Ośrodek Pomocy Społecznej 3942
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3768
Urząd Stanu Cywilnego 19515
Numeracja nieruchomości 4195
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4629
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 4814
Zezwolenia i koncesje 2980
Ogłoszenia o pracy 24970
Aktualne 8234
W toku 13805
Wyniki 20157
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5314
Przetargi 61265
Oświadczenia majątkowe archiwalne 3715
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 7648
2012 6667
2013 5515
Obwieszczenia Wójta 110193
WYBORY / REFERENDA 3698
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 4778
Wybory uzupełniające do RG/2017 5933
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 6004
Wybory uzupełniające 2016 7345
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 11405
Referendum 2015 7904
Wybory Prezydenckie 2015 15721
Wybory Samorządowe 2014 18125
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9049
Informacje PKW 1230
Wybory uzupełniające 2015 9832
Wybory samorządowe 2018 4353
Oświadczenia majątkowe 368783
Petycje 1416
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1341
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1956
Petycje 2016 4012
Petycje 2017 4021
Petycje 2018 1215
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 1722
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2019
Informacje 2016 3651
Informacje 2017 3560
Informacje 2018 1051
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1271
Petycje Zbiorcze 1162
Zamówienia publiczne 47587
Aktualne 73691
W toku 21675
Wyniki 29784
Archiwalne 26141
Zapytania ofertowe 50894
Wyniki innych postępowań 20747
Plany postępowań o udzielenie zamówień 530
Rok 2017 1033
Rok 2018 581
Rejestr informacji o środowisku 243864
Azbest 5387
Azbest 2016 5221
Azbest 2017 4603
Azbest 2018 1509
Plany Łowieckie 4867
Informacja publiczna 2906
Zamówienia publiczne - archiwum 27433
Fundusz sołecki 5900
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 8857
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 5902
Rejestr przedszkoli niepublicznych 8597

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3358
Mapa serwisu 2927
Statystyki 3129
Kanały RSS 2381
Kontakt 26890
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu