ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 3186
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 13555
RAPORT O STANIE GMINY 1402
OGŁOSZENIA 179060
Dotacje dla przedszkoli 6171
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 28775
Kontakt 29120
Jednostki organizacyjne i instytucje 38859
Oświata 8011
Poglądowa mapa Gminy 3073
Urząd Stanu Cywilnego 7086
Służba zdrowia 8327
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 21438
Skład osobowy Rady 18981
Komisje Rady 12114
Protokoły z sesji 15024
Kadencja 2018-2023 3794
Kadencja 2014-2018 10685
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 40488
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 902
Kadencja 2014-2018 1388
Kadencja 2018-2023 2663
FUNDUSZ SOŁECKI 13277
AKTY PRAWNE 1560672
Projekty uchwał 35756
CO I JAK ZAŁATWIĆ 25942
Wydziały 16133
Sprawy 19509
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 15419
Ośrodek Pomocy Społecznej 5121
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4920
Urząd Stanu Cywilnego 27108
Numeracja nieruchomości 5837
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 6441
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 6133
Zezwolenia i koncesje 3933
Pisma, Deklaracje, Wnioski 34931
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 32134
Bilanse Gminy Bojadła 653
Bilanse Urzędu Gminy 580
Opinie/Uchwały RIO 23294
WPF 2013-2027 17843
Informacje o przebiegu budżetu 2058
2018 590
2017 2564
2015 3381
2014 4641
2016 3060
2012 8357
2011 3509
2013 6133
Informacje o stanie mienia komunalnego 10024
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 7696
rok 2011 3782
rok 2012 9102
rok 2013 8343
rok 2014 8490
rok 2015 4362
rok 2016 3448
rok 2017 1841
rok 2018 1622
rok 2019 442
Prognoza spłaty długu 4456
Projekty budżetu 1296
2015 2677
2016 1745
2017 1727
2018 3989
2019 794
2020 57
Informacje 2528
Numery Kont Bankowych 2506
Emisja Obligacji 371
Emisja Obligacji 2013 1477
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2429
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2850
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1020
Sprawozdania roczne 1514
Sprawozdania kwartalne 1059
Informacja o kredytach i pożyczkach 1081
Opinia RIO - wykup obligacji .. 964
projekt Budżetu na 2014 1029
Opinie RIO z grudnia 2014 999
Emisja Obligacji 2014 287
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 957
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3640
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1041
Emisja Obligacji 2016 254
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1149
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1006
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1947
Emisja Obligacji 2017 303
Zaproszenie do składania ofert 992
Uchwała o emisji obligacji 1000
Informacje dodatkowe 971
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 20
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1132
WODA i ŚCIEKI 822
Jakość wody do spożycia 339
Wodociąg Bojadła 11221
Wodociąg Bełcze 10480
Wodociąg Pyrnik 13991
Taryfy 1428
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 7957
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4572
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 9938
Program Ochrony Środowiska 4531
Statut Gminy 5103
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1478
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4145
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4538
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4192
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4707
INFORMACJA PUBLICZNA 5180
PROJEKTY UNIJNE 1366
OGŁOSZENIA O PRACY 37192
Aktualne 12425
W toku 22394
Wyniki 38617
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 71264
Aktualne 114201
W toku 40791
Wyniki 51054
Archiwalne 46779
Zapytania ofertowe 74229
Wyniki innych postępowań 40013
Plany postępowań o udzielenie zamówień 896
Rok 2017 2000
Rok 2018 1475
Rok 2019 694
OBWIESZCZENIA 214389
PETYCJE 2008
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2213
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2565
Petycje 2016 8361
Petycje 2017 9910
Petycje 2018 5181
Petycje 2019 1557
Petycje 2020 23
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 4000
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2739
Informacje 2016 8149
Informacje 2017 9292
Informacje 2018 5077
Informacje 2019 1441
Informacje 2020 22
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 2903
Petycje Zbiorcze 3148
WYBORY / REFERENDA 4347
Wybory uzupełniające do RG 2020 351
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 11470
Wybory uzupełniające do RG/2017 12340
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 11920
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 20955
Wybory uzupełniające 2016 13962
Referendum 2015 14227
Wybory Prezydenckie 2015 25825
Wybory Samorządowe 2014 26620
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5525
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13191
Informacje PKW 2996
Wybory uzupełniające 2015 15330
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1795
Wybory samorządowe 2018 17971
PRZETARGI 101555
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 371732
AZBEST 6603
Azbest 2016 11784
Azbest 2017 11065
Azbest 2018 5892
Azbest 2019 1354
PLANY ŁOWIECKIE 15953
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 38017
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 32078
Oświadczenia majątkowe 561780
Wpis do rejestru działalności regulowanej 6617
Działalność Lobbingowa 4484
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4532
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 11520
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 8303
Rejestr przedszkoli niepublicznych 10907
Kontrole 10029
2012 8502
2013 7479
2019 699

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 4016
Mapa serwisu 3581
Statystyki 3713
Kanały RSS 2873
Kontakt 35867
« powrót do poprzedniej strony