ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1414
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11089
Raport o Stanie Gminy 114
Ogłoszenia 141110
Dotacje dla przedszkoli 3505
Pisma, Deklaracje, Wnioski 26216
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 23447
Kontakt 21723
Jednostki organizacyjne i instytucje 30095
Oświata 6265
Poglądowa mapa Gminy 3026
Urząd Stanu Cywilnego 5712
Służba zdrowia 6674
Fundusz sołecki 8140
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 18098
Skład osobowy Rady 14211
Komisje Rady 9769
Protokoły z sesji 12979
Kadencja 2018-2023 737
Kadencja 2014-2018 3424
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 23937
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 573
Kadencja 2014-2018 502
Kadencja 2018-2023 823
Akty prawne 1125296
Projekty uchwał 23302
CO I JAK ZAŁATWIĆ 21314
Wydziały 12703
Sprawy 15154
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 25658
Bilanse Gminy Bojadła 47
Bilanse Urzędu Gminy 40
Opinie/Uchwały RIO 15756
WPF 2013-2027 14588
Informacje o przebiegu budżetu 1866
2018 43
2017 1481
2015 2434
2014 3634
2016 2171
2012 6724
2011 2993
2013 4995
Informacje o stanie mienia komunalnego 7209
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 5866
rok 2011 3245
rok 2012 6871
rok 2013 6383
rok 2014 6502
rok 2015 3018
rok 2016 2273
rok 2017 981
rok 2018 772
Prognoza spłaty długu 3866
Projekty budżetu 1134
2015 2168
2016 1237
2017 1204
2018 1882
2019 254
Informacje 1237
Numery Kont Bankowych 1584
Emisja Obligacji 231
Emisja Obligacji 2013 720
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1180
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1318
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 518
Sprawozdania roczne 718
Sprawozdania kwartalne 532
Informacja o kredytach i pożyczkach 564
Opinia RIO - wykup obligacji .. 474
projekt Budżetu na 2014 552
Opinie RIO z grudnia 2014 498
Emisja Obligacji 2014 171
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 466
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1620
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 543
Emisja Obligacji 2016 156
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 544
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 504
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 818
Emisja Obligacji 2017 178
Zaproszenie do składania ofert 509
Uchwała o emisji obligacji 495
Informacje dodatkowe 502
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 12
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 546
WODA i ŚCIEKI 507
Jakość wody do spożycia 192
Wodociąg Bojadła 4739
Wodociąg Bełcze 4150
Wodociąg Pyrnik 5493
Taryfy 797
Zbiór aktów prawnych 6949
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3930
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 8629
Program Ochrony Środowiska 3796
Statut Gminy 4275
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 871
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3499
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3870
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3503
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3924
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 13220
Ośrodek Pomocy Społecznej 4341
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4164
Urząd Stanu Cywilnego 22119
Numeracja nieruchomości 4725
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5184
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 5239
Zezwolenia i koncesje 3293
Działalność Lobbingowa 2788
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5820
Ogłoszenia o pracy 29126
Aktualne 9637
W toku 16473
Wyniki 25627
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 14933
PROJEKTY UNIJNE 21
Przetargi 75267
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4116
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 8501
2012 7337
2013 6178
2019 149
Obwieszczenia Wójta 143104
Petycje 1676
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1639
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2237
Petycje 2016 5517
Petycje 2017 5985
Petycje 2018 2460
Petycje 2019 220
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 2508
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2324
Informacje 2016 5161
Informacje 2017 5535
Informacje 2018 2414
Informacje 2019 155
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1819
Petycje Zbiorcze 1757
Oświadczenia majątkowe 446680
WYBORY / REFERENDA 4011
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 7134
Wybory uzupełniające do RG/2017 8192
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 7958
Wybory uzupełniające 2016 9604
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 14658
Referendum 2015 9978
Wybory Prezydenckie 2015 19027
Wybory Samorządowe 2014 20979
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10420
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1016
Informacje PKW 1858
Wybory uzupełniające 2015 11635
Wybory samorządowe 2018 8772
Informacja publiczna 3747
Azbest 5922
Azbest 2016 7429
Azbest 2017 6887
Azbest 2018 3029
Azbest 2019 6
Plany Łowieckie 8034
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 9729
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 6658
Rejestr przedszkoli niepublicznych 9424
Zamówienia publiczne 55934
Aktualne 89114
W toku 27314
Wyniki 36748
Archiwalne 32934
Zapytania ofertowe 60567
Wyniki innych postępowań 26727
Plany postępowań o udzielenie zamówień 706
Rok 2017 1404
Rok 2018 921
Rok 2019 160
Zamówienia publiczne - archiwum 30837
Rejestr informacji o środowisku 288173

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3661
Mapa serwisu 3219
Statystyki 3387
Kanały RSS 2597
Kontakt 30652
« powrót do poprzedniej strony