ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1749
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 11729
RAPORT O STANIE GMINY 449
OGŁOSZENIA 151458
Dotacje dla przedszkoli 4244
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 24901
Kontakt 23798
Jednostki organizacyjne i instytucje 32395
Oświata 6681
Poglądowa mapa Gminy 3037
Urząd Stanu Cywilnego 6030
Służba zdrowia 7121
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 19050
Skład osobowy Rady 15551
Komisje Rady 10425
Protokoły z sesji 13617
Kadencja 2018-2023 1444
Kadencja 2014-2018 5650
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 28533
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 657
Kadencja 2014-2018 747
Kadencja 2018-2023 1255
FUNDUSZ SOŁECKI 9443
AKTY PRAWNE 1237101
Projekty uchwał 26802
CO I JAK ZAŁATWIĆ 22668
Wydziały 13727
Sprawy 16423
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 13787
Ośrodek Pomocy Społecznej 4553
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4351
Urząd Stanu Cywilnego 23588
Numeracja nieruchomości 5018
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5547
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 5470
Zezwolenia i koncesje 3473
Pisma, Deklaracje, Wnioski 28207
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 27460
Bilanse Gminy Bojadła 209
Bilanse Urzędu Gminy 176
Opinie/Uchwały RIO 17769
WPF 2013-2027 15453
Informacje o przebiegu budżetu 1914
2018 178
2017 1768
2015 2697
2014 3904
2016 2422
2012 7180
2011 3124
2013 5313
Informacje o stanie mienia komunalnego 7993
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 6352
rok 2011 3382
rok 2012 7439
rok 2013 6893
rok 2014 7045
rok 2015 3378
rok 2016 2606
rok 2017 1211
rok 2018 1002
rok 2019 41
Prognoza spłaty długu 4021
Projekty budżetu 1169
2015 2303
2016 1381
2017 1338
2018 2442
2019 407
Informacje 1576
Numery Kont Bankowych 1839
Emisja Obligacji 267
Emisja Obligacji 2013 920
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1520
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1729
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 659
Sprawozdania roczne 944
Sprawozdania kwartalne 677
Informacja o kredytach i pożyczkach 713
Opinia RIO - wykup obligacji .. 601
projekt Budżetu na 2014 685
Opinie RIO z grudnia 2014 633
Emisja Obligacji 2014 198
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 589
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2157
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 677
Emisja Obligacji 2016 179
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 697
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 640
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1132
Emisja Obligacji 2017 212
Zaproszenie do składania ofert 647
Uchwała o emisji obligacji 617
Informacje dodatkowe 622
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 14
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 675
WODA i ŚCIEKI 582
Jakość wody do spożycia 224
Wodociąg Bojadła 6558
Wodociąg Bełcze 5869
Wodociąg Pyrnik 7826
Taryfy 964
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 7210
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4114
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 8980
Program Ochrony Środowiska 3991
Statut Gminy 4486
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1006
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3670
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4048
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3685
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4126
INFORMACJA PUBLICZNA 4125
PROJEKTY UNIJNE 227
OGŁOSZENIA O PRACY 31201
Aktualne 10250
W toku 17935
Wyniki 28912
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 60217
Aktualne 96022
W toku 30909
Wyniki 40470
Archiwalne 36531
Zapytania ofertowe 64511
Wyniki innych postępowań 30204
Plany postępowań o udzielenie zamówień 754
Rok 2017 1573
Rok 2018 1080
Rok 2019 314
OBWIESZCZENIA 161947
PETYCJE 1752
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1794
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2338
Petycje 2016 6353
Petycje 2017 7101
Petycje 2018 3238
Petycje 2019 479
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 2936
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2444
Informacje 2016 6059
Informacje 2017 6654
Informacje 2018 3177
Informacje 2019 425
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 2121
Petycje Zbiorcze 2144
WYBORY / REFERENDA 4072
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 8382
Wybory uzupełniające do RG/2017 9402
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 9065
Wybory uzupełniające 2016 10843
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 16462
Referendum 2015 11160
Wybory Prezydenckie 2015 20941
Wybory Samorządowe 2014 22582
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 11147
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2199
Informacje PKW 2176
Wybory uzupełniające 2015 12675
Wybory samorządowe 2018 11355
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 36
PRZETARGI 82485
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 310381
AZBEST 6094
Azbest 2016 8717
Azbest 2017 8155
Azbest 2018 3848
Azbest 2019 193
PLANY ŁOWIECKIE 10057
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 32708
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 20055
Oświadczenia majątkowe 480843
Wpis do rejestru działalności regulowanej 6045
Działalność Lobbingowa 3280
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4238
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 10188
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 7105
Rejestr przedszkoli niepublicznych 9844
Kontrole 8971
2012 7657
2013 6512
2019 325

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3747
Mapa serwisu 3317
Statystyki 3475
Kanały RSS 2664
Kontakt 31933
« powrót do poprzedniej strony