ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE - o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282”.

Informacja ogłoszona dnia 2013-09-25 09:10:50 przez Sebastian Nowak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bojadła, dnia 19 września  2013 r.
RO.6220.3.2012
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bojadła
 
Wójt Gminy Bojadła, działając na podstawie  art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 267) w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U.  z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamia
że dnia 19 września  2013 r. zostało wydane postanowienie znak: RO.6220.3.2012 o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy  miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282”.
Z treścią przedmiotowego postanowienia  oraz ze zgromadzonym materiałem  dowodowym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515.
Na postanowienie będące  przedmiotem niniejszego obwieszczenia przysługuje stronom zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Postanowienie uważa się za doręczone po upływie  14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                                         Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                               Grzegorz Doszel

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Zientek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-25 09:10:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-25 09:10:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 09:11:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony