ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop w km ok. 42+100 – 43+250 oraz 45+000 – 47+800, Stare Strącze-Wschowa w km ok. 80+775 – 81+456 oraz 83+600 – 86+200”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Informacja ogłoszona dnia 2018-07-18 14:05:20 przez Grzegorz Bosy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bojadła, dnia 18.07.2018 r.
RO.6220.7.7.2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła
informujące o zebranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzji
oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją
 
Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), oraz na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
 
Wójt Gminy Bojadła podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
 
zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: wniosek Pana Pawła Szewczyka reprezentującego firmę Pracownia Ochrony Środowiska „KRASKA” Paweł Szewczyk z siedzibą w Zielonej Górze (65-119) przy ul. Franciszka Rzeźniczaka 27 b lok. 4, działającego z upoważnienia Pana Pawła Tondera reprezentującego Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze (65-042) przy al. Niepodległości 32, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop w km ok. 42+100 – 43+250 oraz 45+000 – 47+800, Stare Strącze-Wschowa w km ok. 80+775 – 81+456 oraz 83+600 – 86+200”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, zgromadzony został materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane prawem uzgodnienia. Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
Z całością zgromadzonych akt strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła, pokój nr 1, w godzinach 745 – 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informuję, że dnia 18 lipca 2018 roku zostało wydane postanowienie znak RO.6220.7.6.2018 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop w km ok. 42+100 – 43+250 oraz 45+000 – 47+800, Stare Strącze-Wschowa w km ok. 80+775 – 81+456 oraz 83+600 – 86+200”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 
Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, że decyzja o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wydana do dnia 15 sierpnia 2018 r.
 
 
z up. Wójta
 
/-/ Grzegorz Bosy
Inspektor

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-18 13:59:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-18 14:05:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Bosy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18 14:05:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony