ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:59:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RIO nr 223.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w Sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojadła sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2019 - Nazwa elementu do którego przynależy: Opinie i uchwały RIO za 2020 r. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2020-02-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:33:34 Upublicznienie elementu informacja Opinie i uchwały RIO za 2020 r. Karol Matysik
« powrót do poprzedniej strony