ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:25:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.256.2023 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bojadłach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r., poz. 1929) - Nazwa elementu do którego przynależy: Obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:25:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bojadła położonej w miejscowości Bełcze, Gmina Bojadła oraz odstąpienie od obowiązkowego trybu przetargowego zbycia nieruchomości. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:25:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie wyłączenia dróg z użytkowania i pozbawienia ich kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ustanowienia nowego przebiegu dróg oraz zmiany uchwały nr IX/50/2015 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:25:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Bojadłach - Nazwa elementu do którego przynależy: Obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:25:00 Edycja elementu informacja Obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:24:47 Upublicznienie elementu informacja Obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
« powrót do poprzedniej strony