ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Informacje o przebiegu budżetu