ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostęp do informacji publicznej

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-10 11:14:39 przez Grzegorz Bosy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostęp do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.bojadla.pl
  • wyłożenie lub wywieszenie informacji w miejscach ogólnie dostępnych,
  • wstępu na posiedzenia Rady Gminy w Bojadłach i posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w Bojadłach, lub informacji dokumentujących te posiedzenia,
  • umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych, o którym mowa w art. 9b ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek – wzór wniosku w załączeniu. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, wglądu do dokumentów urzędowych i dostępu do posiedzeń Rady i komisji Rady. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Wnioski pisemne należy kierować na adres:

Urząd Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyłączeniem przypadku poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może być pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W przypadku wystąpienia opłaty, wnioskodawca zostanie powiadomiony o jej wysokości w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Wnioski o udzielenie informacji publicznej załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten ulega przedłużeniu w sytuacji, gdy Wnioskodawca ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia Wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy. W przypadku nie udostępnienia informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku organ powiadamia Wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
 
W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-10 11:10:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-10 11:14:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Bosy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-10 11:14:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony