ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bojadła na rok 2015 z zakresu: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz profilaktyki zdrowotnej”

Informacja ogłoszona dnia 2015-01-05 11:22:30 przez Sebastian Nowak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Bojadła
ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2015r.
                                            
 Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)        są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2)        nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3)        nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4)        akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
Zadania komisji konkursowej:
1)        ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
2)        proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)        proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
4)        rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bojadła.
 
Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych - upływa z dniem 26 stycznia  2015r.
 
Zgłoszenie - w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie  Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul.Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Plawgo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-05 11:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-05 11:22:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05 11:22:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony