ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Koordynator do spraw dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie  Bojadła
Wójt Gminy  Bojadła wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Bojadła. Funkcję będzie pełniła Pani  Marta Biernat, Pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i uzaleznień
Podstawa prawna:
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności  było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.
 
Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz OPS
- przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy i OPS w Bojadłach;
- monitorowaniem działalności Urzędu Gminy  i OPS w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Gminie Bojadła – Marta Biernat
 
adres do korespondencji: ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła
telefon: 68 352 33 32
e-mail: 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Matysik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-02 10:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-02 10:57:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-16 11:18:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja Dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Bojadła zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojadła.
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów filmowych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X a lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami : wersję kontrastową, możliwość zmiany tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu: Karol Matysik  e-mail   tel. 881921677
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie  powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetowa chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Siedziba : Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła
 
Przed budynkiem brak oznakowanego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
Dostępność wejścia: wejście do urzędu, do USC oraz do OPS dostosowane dla niepełnosprawnych poprzez wykonany podjazd dla wózków inwalidzkich.
W urzędzie zapewniono komunikacje osobom niepełnosprawnym poprzez zainstalowanie domofonu, przywołującego pracownika schodzącego do petenta.
Wykonano wyróżnienia początku i końca schodów.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ułatwienie komunikacji dla osób niesłyszących oraz słabo słyszących poprzez zamieszczenie przed wejściowymi drzwiami skrzynki na listy do której można wrzucić pismo lub wniosek, można również wysłać na adres urzędu bądź w formie e maila na adres urzą
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Urząd nie posiada tłumacza języka migowego.
 
W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu Marta Biernat e- mail   tel. 683523332

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Matysik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-02 10:55:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-02 10:55:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-30 13:18:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »