ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja Dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-02 10:55:44 przez Karol Matysik

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Gminy Bojadła zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojadła.
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów filmowych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X a lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami : wersję kontrastową, możliwość zmiany tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu: Karol Matysik  e-mail   tel. 881921677
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie  powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetowa chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Siedziba : Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła
 
Przed budynkiem brak oznakowanego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
Dostępność wejścia: wejście do urzędu, do USC oraz do OPS dostosowane dla niepełnosprawnych poprzez wykonany podjazd dla wózków inwalidzkich.
W urzędzie zapewniono komunikacje osobom niepełnosprawnym poprzez zainstalowanie domofonu, przywołującego pracownika schodzącego do petenta.
Wykonano wyróżnienia początku i końca schodów.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ułatwienie komunikacji dla osób niesłyszących oraz słabo słyszących poprzez zamieszczenie przed wejściowymi drzwiami skrzynki na listy do której można wrzucić pismo lub wniosek, można również wysłać na adres urzędu bądź w formie e maila na adres urzą
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Urząd nie posiada tłumacza języka migowego.
 
W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu Marta Biernat e- mail   tel. 683523332
« powrót do poprzedniej strony