ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz stanowisk i numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bojadłach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 17:15:12 przez Sebastian Nowak

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
 
Kontakt:
sekretariat /centrala
    68 352 33 32 / 68 352 33 69            Fax  68 329 76 17      
 
Urząd jest czynny w godzinach
 pon. -   800 - 1600
wt. - pt. - 715 - 1515
 
W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy, Sekretarz oraz pracownicy Urzędu
przyjmują interesantów w godzinach otwarcia Urzędu.
 
 

Akapit nr - brak tytułu

 Lp.
Stanowisko
Imię i Nazwisko
Tel. wewnętrzne
Tel. bezpośrednie
adresy e-mail
1
Wójt Gminy
Krzysztof Gola
łączy sekretariat w.31
łączy sekretariat w.31
kom. 606 452 193
2
Zastępca Wójta
-
-
-
3
Sekretarz Gminy
Ryszard Piwowar
w. 38
68 329 76 08
4
Skarbnik Gminy
Irena Sochala
w. 37
68 329 76 07
5
Kierownik USC
Z-ca Kierownika USC
Iwona Gola
Marta Biernat
w. 32
w. 31
68 329 76 02
68 352 33 32
STANOWISKA W URZĘDZIE
6
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Barbara Kozdrój-Gabała
w. 42
68 329 76 12
7
Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Danuta Zientek
w. 48
68 329 76 01
8
Kierownik ds. Komunalnych
Jerzy Błachno
w. 36
68 329 76 06
9
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
Marta Kubicka
w. 41
68 329 76 11
10
Inspektor - kasjer
Anna Posłuszna
w. 42
68 329 76 12
11
Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej
Agnieszka Blitek
w. 43
68 329 76 13
12
-Inspektor ds. promocji, usług, kultury i turystyki
- Pełnomocnik Wójta do spraw uzależnień
Koordynator dostępności
Marta Biernat
w. 31
68 352 33 32
13
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Małgorzata Popławska
w. 34
68 329 76 04
 14
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Piotrowska
w. 34
68 329 76 04
 15
Główna Księgowa
Dorota Tomiak
w. 34
68 329 76 04
16
Inspektor ds. kadr i płac
Natalia Bar
w. 40
68 329 76 10
17
Inspektor ds. oświaty 
Ewelina Borówczak
w. 43
68 329 76 13
18
Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
Magdalena Oczkoś Wojciechowska
w. 47
68 329 76 00
19
Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Radosław Wałecki
w. 35
68 329 76 05
20
Informatyk  
Karol Matysik
w. 46
68 329 76 16
kom. 881 921 677
21
Inspektor Ochrony
Danych Osobowych 
Tomasz Gembara     
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

Centrala – (68) 352-33-32, (68) 352-33-69
FAX     -     (68)  352-33-46
Lp.     
Stanowisko
Nr wewnętrzny
1.
Wójt
łączy sekretariat
2.
Sekretariat
31
3.
Sekretarz Gminy
38
4.
Skarbnik Gminy
37
5.
Referat Finansów i Budżetu
34
- Podatki
43
- Kasa
41
6.
Kierownik  Urzędu Stanu Cywilnego
32
7.
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
31
8.
Stanowisko ds. rolnych i ochrony środowiska
42
9.
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg
36
10.
Stanowisko ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego
36
11
Stanowisko ds. oświaty i kadr
40
12
Stanowisko ds. promocji, usług, kultury i turystyki
33
13.
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
35
14.
Radca  Prawny
-
15.
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
33
16.
Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
34
17.
Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji
46
18.
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
42
19.
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
44
20.
OPS
45
 
« powrót do poprzedniej strony