ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-11 06:49:59 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ww ustawy – roczny Program współpracy
 
W związku z powyższym w dniach od 06- do 30 października br. odbyły się konsultacje w celu zgłaszania swoich propozycji do Programu Współpracy na rok 2012.

Projekt programu zamieszczony był na stronie bip.bojadla.pl. Zainteresowane podmioty mogły zgłaszać uwagi dotyczące zamieszczonego programu na specjalnym formularzu, dostępnym na naszej stronie internetowej.

Do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin konsultacji, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące zmian w programie.
 
Bojadła. 31 październik 2011r
« powrót do poprzedniej strony