ˆ

Jednostki organizacyjne i instytucje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Szkoła Podstawowa w Klenicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

- Dyrektor Marcin Cieślik
    ul. B. Chrobrego 68
    66-133 Klenica
    tel. (068) 35 23 514

Zespół Edukacyjny w Bojadłach

Akapit nr 1 - brak tytułu

  • Dyrektor Marta Piotrowska 
  • Zast. Dyrektora Joanna Aniśkiewicz

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach

ul. Szkolna 1
66-130 Bojadła
tel. (068) 35 23 314

Przedszkole Samorządowe w Bojadłach

ul. Sulechowska 39
66-130 Bojadła
Bojadla tel. (068) 35 23 324

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z Filią w Klenicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor - Katarzyna Tomaszewska
Pracownik - Monika Kubacka
telefon: Bojadla (068) 35 23 368
             Klenica (068) 35 23 443
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik - Justyna Kwaśniewska
telefon (68) 329 76 14 lub (68) 352 33 32 wew. 46
e-mail:
 
Pracownicy socjalni
telefon (68) 352 38 50
fax (68) 352 38 51
(68) 352 33 32 wew. 45
e-mail:
  • Justyna Olewicz
  • Angelika Zając
Asystent rodziny
  • Aleksandra Szczygieł
telefon (68) 352 33 32 wew. 45
e-mail:
 
Pracownik administracyjny
telefon (68) 329 76 03 lub (68) 352 33 32 wew. 33
e-mail: 
  • Alicja Krochmal
 

Gminny Ośrodka Kultury w Bojadłach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor - Aleksandra Szubert
Referent - Katarzyna Fabiś
ul. Boczna 1 A
tel. (068) 35 23 440
kom. 531 951 760
 

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bojadłach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezes - Teresa Bosy
ul. Boczna 1 A
tel. (068) 35 23 440