ˆ

Gmina Bojadła

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów dla gminy Bojadła.
Sprawy związane z USC załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Gminy:
            pon.   800 - 1500
            wt. - pt.  715 - 1415
Podstawa Prawna :
 • ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania, oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. 1998r. Nr 136, poz. 884 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami),
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998, Nr 51, poz. 318)
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braków
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego.
Wyżej wymienione odpisy oraz zaświadczenia wydaje się :
 • na wniosek sądów lub innych organów państwowych,
 • osoby której stan cywilny został stwierdzony w akcie,
 • jej wstępnego,
 • jej zstępnego,
 • rodzeństwa,
 • małżonka lub przedstawiciela ustawowego,
 • na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny.
OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY SKARBOWE
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł,
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł,
 • zaświadczenie o braku ksiąg lub aktu - 24 zł
 • decyzja administracyjna - 39 zł,
 • decyzja o transkrypcję aktu zagranicznego - 50 zł,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju - 38zł,
 • sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
 • decyzja o zminie imion i nazwisk - 37 zł,
Aby otrzymać odpis (skrócony lub zupełny) z powyższych zbiorów należy złożyć podanie wraz z odpowiednią opłatą skarbową oraz okazać dowód tożsamości. Dane z rejestrów są dokumentami dostępnymi dla osób spełniających warunki art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
W celu otrzymania zaświadczenia o zameldowaniu należy złożyć podanie wraz z odpowiednią opłatą skarbową 17 zł za wydanie zaświadczenia oraz okazać dowód osobisty.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH
    dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, który składa się na formularzu wraz ze stosowną opłatą skarbową - 17 zł,
    do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Gminy,
    za jednostkowe dane należy uznać dane jednej osoby.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Matysik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-31 15:33:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 17:15:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-30 13:20:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »