ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyjaśnienia treści oraz zmiana SIWZ nr 1 dla przetargu na \"Kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła\"

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 17:15:13 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Bojadła, 07.12.2011 r.
ITPP.2710.2.1.2011
 
 
            Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Bojadła wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła” w następującym punkcie:
 
 1. Czy wyrażacie Państwo zgodę by bank uzależnił udzielenie kredytu na każdy rok budżetowy, od złożenia wniosku wraz ze sprawozdaniami finansowymi, uchwałami
  i opiniami RIO i pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego?
 
Zamawiający wyraża zgodę na uzależnienie udzielenia kredytu od złożenia wniosku wraz ze sprawozdaniami finansowymi, uchwałami opiniami RIO.
 
 1. Czy wysokość marży, według której będzie wyliczone oprocentowanie kredytu, ma być stała w okresie objętym umową kredytową (rok budżetowy) czy w okresie umowy rachunku bieżącego?
 
Zgodnie z punktem 4, podpunktem 2.3. SIWZ Zamawiający informuje, iż marża banku według której wyliczone będzie oprocentowanie kredytu, musi być niezmienna w całym okresie trwania umowy.
 
 1. Jakie przewidujecie Państwo średnie saldo na rachunkach oraz średnią wartość
  i częstotliwość zakładania lokat overnight?
 
Zamawiający przewiduje średnie saldo na rachunkach w wysokości 150 000,00 PLN, średnią wartość lokat overnight – 100 000,00 PLN. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż częstotliwość zakładania lokat overnight należy przyjąć zgodnie z pozycją nr 15 Formularza Ofertowego, tj. należy przyjąć 100 lokat w roku.
 
 1. Jaka będzie liczba użytkowników bankowości elektronicznej?
 
Ilość użytkowników bankowości elektronicznej należy przyjąć zgodnie z pozycją nr 9 Formularza Ofertowego tj. 6 stanowisk bankowości elektronicznej.
 
 1. Jaką przewidujecie Państwo średnią liczbę miesięcznie przelewów elektronicznych (elixir) przelewów wysokokwotowych (SORBNET) i przelewów zagranicznych oraz średnią liczbę i wartość wpłat i wypłat gotówkowych?
 
Zamawiający informuje, iż średnią liczbę przelewów elektronicznych należy przyjąć zgodnie z pozycją nr 7 i 8 Formularza Ofertowego, tj. 9000 przelewów rocznie. Zamawiający nie przewiduje przelewów wysokokwotowych (SORBNET) oraz przelewów zagranicznych. Zamawiający informuje, iż należy przyjąć średnią liczbę wpłat - 7 sztuk
w miesiącu, wypłat – 7 sztuk w miesiącu, zaś średnią wartość wpłat należy przyjąć -850 000,00 PLN w skali roku, wypłat – 830 000,00 PLN w skali roku.
 
 1. Czy wyrażacie Państwo zgodę na składanie depozytów oraz przelewów w formie papierowej w Oddziale Banku w Zielonej Górze?
 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na składanie depozytów oraz przelewów
w formie papierowej  w Oddziale Banku w Zielonej Górze.
 
 1. Czy dopuszczacie Państwo możliwość prowadzenia zastępczej obsługi kasowej przez Bank Pocztowy tj. dokonywania operacji gotówkowych (wpłat i wypłat)
  w placówkach pocztowych?
 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości prowadzenia zastępczej obsługi kasowej za pośrednictwem innego banku, tj. dokonywania operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) w placówkach pocztowych.
 
 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w sprawie przedmiotowego postępowania, opublikowanymi w niniejszym piśmie na stronie internetowej Zamawiającego, a także prośbą jednego z Wykonawców o wydłużenie terminu składania ofert, w celu umożliwienia wykonawcom przygotowania rzetelnej oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.12.2011 r. do godziny 9:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2011 r. o godzinie 9:30.
      W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. W pkt 16. „Miejsce, termin i sposób złożenia oferty”. zdania

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Bojadła, ul.     
       Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, pokój nr 8 – sekretariat Urzędu  w   
       nieprzekraczalnym terminie:
 
do dnia
09.12.2011 r.
do godz.
09:00
 
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie   
       (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco:
 
         "Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła.
Nie otwierać przed dniem: 09.12.2011 godzina 9:30”
 
            zastępuje się następująco:
 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Bojadła, ul.    
   Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, pokój nr 8 – sekretariat Urzędu  w   
   nieprzekraczalnym terminie:
 
do dnia
16.12.2011 r.
do godz.
09:00
 
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie   
       (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco:
 
         "Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła.
Nie otwierać przed dniem: 16.12.2011 godzina 9:30”
 

II.W pkt 17. „Miejsce i termin otwarcia ofert”. zdania:

 
 
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Bojadła,  ul.    
     Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, sala Urzędu Stanu Cywilnego  
 
W dniu
09.12.2011
o godz.
09:30
 
 
            zastępuje się następująco:
 
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Bojadła,  ul.    
     Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, sala Urzędu Stanu Cywilnego  
 
W dniu
16.12.2011
o godz.
09:30
 
 
 
Zmiana terminu składania ofert została także opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2011 w ogłoszeniu nr 321959-2011 o zmianie ogłoszenia.
 
 
 
 
 
                                                                  Wójt Gminy Bojadła
                                                                     Grzegorz Doszel
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-02 22:31:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 17:15:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 06:23:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony