ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 dla przetargu na \"Kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła\"

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 17:15:14 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Bojadła, 08.12.2011 r.
ITPP.2710.2.3.2011
 
            Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Bojadła wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła” w następującym punkcie:
 
1.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o projekt budżetu na rok 2012 wraz z opinią RIO.
 
Zamawiający informuje, iż projekt budżetu na 2012 rok został umieszczony na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl w zakładce przetargi pod hasłem „Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych”.
 
2.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o aktualną wieloletnią prognozę finansową wraz z stanowiącą o niej uchwałą.
 
Zamawiający informuje, iż aktualna wieloletnia prognoza finansowa została umieszczona na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl w zakładce przetargi pod hasłem „Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych”.
 
3.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o informację na temat mienia na koniec 2010 roku lub aktualniejszą.
 
Zamawiający informuje, iż informacja na temat mienia na koniec roku 2010 roku została umieszczona na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl w zakładce przetargi pod hasłem „Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych”.
 
4.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o zaświadczenie o nie zaleganiu
z opłatami wobec ZUS nie starsze niż 3 miesiące.
 
Zamawiający informuje, iż zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec ZUS zostało umieszczone na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl w zakładce przetargi pod hasłem „Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych”.
 
5.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o zaświadczenie o nie zaleganiu
z opłatami wobec US nie starsze niż 3 miesiące.
 
Zamawiający informuje, iż zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec US zostało umieszczone na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl w zakładce przetargi pod hasłem „Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych”.
 
6.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o określenie kwoty kredytu
w rachunku bieżącym w odniesieniu do całego okresu wykonania zamówienia (proszę określić górną kwotę kredytu).
 
Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić kwoty kredytu
w rachunku bieżącym w odniesieniu do całego okresu wykonania zamówienia ze względu na to, iż kwota kredytu w rachunku bieżącym jest ustalana coroczną uchwałą Rady Gminy. Zamawiający informuje, iż na rok 2012 górna kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia w tymże roku wynosi 300 000,00 PLN.
 
7.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w każdym roku budżetowym odnowienie kredytu w rachunku bieżącym następowało pod warunkiem dostarczenia pozytywnej opinii RIO w sprawie:
- projektu budżetu,
- projektu WPF,
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu,
oraz po pozytywnej ocenie przez Bank wykonujący usługę zdolności kredytowej Zamawiającego (warunek wynikający z Prawa Bankowego)?
 
Zamawiający informuje, iż wyrazi zgodę aby w każdym roku budżetowym odnowienie kredytu w rachunku bieżącym następowało pod warunkiem dostarczenia pozytywnej opinii RIO w w/w sprawach.
 
8.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o informację czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty, a Gmina przedstawi oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
 
Zamawiający informuje, iż Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty, a Gmina przedstawi oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 
9.      W związku z przetargiem na kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła, proszę o informację czy na załączniku 1 Dochody budżetu gminy na 2011 r. – wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. Plan i wykonanie  nie powinny być na 2011? Czy jest to pomyłka w numeracji roku, czy dane rzeczywiście obejmują 2010 rok?
 
Zamawiający informuje, iż nastąpiła pomyłka w numeracji roku. Powinno być na 2011 rok.
 
 
                                                                    Wójt Gminy Bojadła
                                                                        Grzegorz Doszel
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-03 19:59:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 17:15:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 06:23:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony