ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ewidencja działalności gospodarczej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 19:09:11 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Opis:
Sprawy związane z ewidencja działalności gospodarczej załatwiane są w godzinach pracy urzędu pn-pt od 7:15 do 15:15( wejście 35b).
Wójt – „organ ewidencyjny” – prowadzi ewidencję działalności gospodarczej zgłaszanej przez osoby fizyczne.
Osoba zamierzająca podjąć działalność gospodarczą powinna ten fakt zgłosić do organu ewidencyjnego(zgodnego z miejscem zamieszkania).
Zgłoszenie działalności gospodarczej powinno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania- również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca
- określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
- wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Organ ewidencyjny odmówi dokonania wpisu jeżeli:
- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Wymagane załączniki:
Termin realizacji:
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydawane jest w ciągu 14 dni.
Opłaty:
Wniosek o wpis ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł i wnosi się ją do kasy Urzędu Gminy.
Tryb odwoławczy:
Etapy:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U Nr 101, poz. 1178, z póź. zmianami)
 
« powrót do poprzedniej strony