ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wymeldowanie

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 19:13:23 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Opis:
Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego powyżej 2 miesięcy lub trwający do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszenia przy zameldowaniu, osoba opuszcza miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
- osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 2 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego.

Wymagane załączniki:
Do wymeldowania z pobytu stałego należy przedłożyć:
- czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
- dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- osoba podlegająca powszechnemu obowiązku obrony przedstawia książeczkę wojskową lub - poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych,

Do wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące należy przedłożyć:
- czytelnie wypełniony druk „ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące”,
- dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają książeczkę wojskową lub poświadczenie o zgłoszeniu do rejestracji przedpoborowych,
- wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy następuje poprzez ustne zgłoszenie tego faktu w organie gminy w którym dokonano zameldowania.

Termin realizacji:

Opłaty:

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy, Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego powyżej 2 miesiące jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Zgodnie z treścią art. 15 ust.2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 2004r. (Dz. U. Nr 93 poz. 887) organ administracji obowiązany jest do wydania - na wniosek strony lub z urzędu decyzji w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

W tym celu należy złożyć wniosek wraz z kserokopią dokumentu, z którego wynika własność lub najem lokalu, a także inne dokumenty istotne w sprawie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wojnakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wojnakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-04 17:46:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 19:13:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 06:26:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony