ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Procedury

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Numeracja nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-04 18:34:52 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Podstawa prawna:
 
art. 47a pkt 1ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. (Dz. U. nr 243, poz. 2432).
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o nadanie numeru dla nieruchomości,
2. Kserokopia mapy z zaznaczoną działką, której dotyczy podanie,
3. Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy w Bojadłach – Stanowisko ds. Infrastruktury Technicznej i Planowania Przestrzennego ul. Sulechowska 35, pok. Nr 1
pon. godz. 8.00-16.00; wt.-pi. godz. 7.15-15.15
tel. 068 3523332
Krzysztof Gola – młodszy inspektor
 
Sposób i termin załatwienia sprawy:
 
Wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości budynku.  Zawiadomienie takie otrzymują również wszystkie stosowne instytucje. Termin załatwienia sprawy zgodnie z KPA – 1 miesiąc.
 
Uwagi
 
1. O nadanie numeru wnioskować może właściciel /zarządca nieruchomości/,
2. Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych i nieruchomości ogrodzonych przeznaczonych pod zabudowę są obowiązani w terminie 2-ch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieścić w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub na ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości /budynku/ i nazwą ulicy,
3. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy /drogi/ wówczas niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku należy umieścić tabliczkę również na ogrodzeniu.
 
Opłaty:
 
* za wniosek 5 zł,
* za każdy załącznik 0,50 zł.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony