ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282”

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-04 10:05:49 przez Sebastian Nowak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bojadła, dnia  1 lutego 2013 r.
RO.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bojadła
 
Wójt Gminy Bojadła, działając na podstawie  art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U.  z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamia
że dnia 1 lutego 2013 r. zostało wydane postanowienie znak: RO.6220.3.2012
o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy  miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282”  ponieważ ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie  postępowania  w/w. sprawie.
Jednocześnie informuję, iż wraz z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania został przedłożony skorygowany raport o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Z treścią przedmiotowego postanowienia, przedłożonym raportem oraz ze zgromadzonym materiałem  dowodowym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515.
Na postanowienie będące  przedmiotem niniejszego obwieszczenia nie przysługuje stronom zażalenie. Postanowienie uważa się za doręczone po upływie  14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.
                                                                                                   Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                         Grzegorz Doszel
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Zientek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-04 10:05:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-04 10:05:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-04 10:10:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony