ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 19:20:12 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Bojadła, dnia  9 listopada 2011 r.
RO.6220.05.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), 

zawiadamiam

że w dniu 9 listopada 2011 r. zostało wydane postanowienie znak: RO.6220.05.2011, w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Kanał Głuchowski- Borkowski – Klenica – etap II – regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych”, gm. Sulechów, Trzebiechów, Bojadła” planowanego do zrealizowania na terenie dwóch gmin: Gminy Bojadła oraz Gminy Trzebiechów.
 
Jednocześnie, na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zawiadamiam, że został zgromadzony cały materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 
W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów i materiałów  przed wydaniem wnioskowanej decyzji. Uwagi i wnioski można  składać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66 – 130 Bojadła, pokój nr 1 w godz. 715 - 1515  w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
 
                                                        Wójt Gminy Bojadła
                                                        /-/ Grzegorz Doszel
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Zientek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-04 19:17:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 19:20:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 06:31:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony