ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.30.2023Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.30.2023

Szczegóły informacji

0050.30.2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: zarządzenia

Kadencja: 2018/2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-25

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Treść:

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2023 WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – na warunkach określonych w tym załączniku.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bojadłach i na stronach internetowych Urzędu Gminy przez okres 21 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia, ponadto informacja o wywieszeniu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony