ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1511
Data podjęcia
2013-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2013 roku
Nr aktu prawnego
0050.2.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1512
Data podjęcia
2013-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Powołanie Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
0050.1.13
Status
Obowiązujący
Lp: 1513
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/148/13 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr XXIV/138/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Nr aktu prawnego
XXV/148/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1514
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/147/13 w sprawie przyjęcia sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bojadła na lata 2011 -2014”, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Bojadłach Nr X/48/2011 z dnia 31.08.2011 r.
Nr aktu prawnego
XXV/147/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1515
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/141/13 w sprawie: wyrażenia woli włączenia Gimnazjum w Bojadłach do istniejącego Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach
Nr aktu prawnego
XXV/141/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1516
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/145/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
XXV/145/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1517
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/151/13 w sprawie: udzielenia dotacji parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klenicy.
Nr aktu prawnego
XXV/151/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1518
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/142/13 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Ewy Lipka dotyczącej współpracy z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach.
Nr aktu prawnego
XXV/142/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1519
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/155/13 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Bojadła na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXV/155/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1520
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/150/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XXV/150/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji