ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1621
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/142/13 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Ewy Lipka dotyczącej współpracy z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach.
Nr aktu prawnego
XXV/142/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1622
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/155/13 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Bojadła na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXV/155/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1623
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/150/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XXV/150/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1624
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/144/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bojadłach na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXV/144/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1625
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/143/13 w sprawie planu pracy Rady Gminy Bojadła na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXV/143/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1626
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy w Bojadłach nr XXV/149/13 w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
Nr aktu prawnego
XXV/149/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1627
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała RADY GMINY w BOJADŁACH nr XXV/146/13 w sprawie: darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XXV/146/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1628
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Budżetowa na 2013r.
Nr aktu prawnego
XXIV/136/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1629
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
XXIV/138/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1630
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.
Nr aktu prawnego
XXIII/132/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji