ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie odwołania darowizny.
Nr aktu prawnego
0050.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Nowosolska dolina Odry"
Nr aktu prawnego
XX.129.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
0050.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XX.128.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r
Nr aktu prawnego
XX.127.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XX.126.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Nr aktu prawnego
XX.125.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
XX.124.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji