ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach ochronnych
Nr aktu prawnego
XX.123.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2021-2023 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Bojadła dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 1 maja 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podpisania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Klenicy.
Nr aktu prawnego
0050.18.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.21.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.17.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie wójta w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.16.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r
Nr aktu prawnego
0050.10.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji