ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie Gminy Bojadła zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu
Nr aktu prawnego
0050.12.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Klenicy.
Nr aktu prawnego
0050.11.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.9.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bojadłach na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XIX.122.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Nr aktu prawnego
XIX.121.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XIX.120.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Nr aktu prawnego
XIX.118.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIX.117.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Nr aktu prawnego
0050.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bojadła w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania profilaktyki zdrowotnej”.
Nr aktu prawnego
0050.5.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji