ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 20212022 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.6.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Spis Powszechny
Nr aktu prawnego
0050.4.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.1.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bojadła na rok 2021 z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie profilaktyki zdrowotnej”.
Nr aktu prawnego
0050.2.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy w Bojadłach na rok 2021
Nr aktu prawnego
XVIII.116.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Nr aktu prawnego
XVIII.115.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Bojadła rodziny repatriantów
Nr aktu prawnego
XVIII.114.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII 161 2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r
Nr aktu prawnego
XVIII.113.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XVIII.112.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bojadła na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVIII.111.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji