ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
XVII.110.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.79.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
0050.84.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, sprzedaży lub likwidacji składników majątku ruchomego Gminy Bojadła, druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Gminy Bojadła i ustalania zasad przeprowadzania ich likwidacji
Nr aktu prawnego
0050.80.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
0050/84/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Bojadła dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.83.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Bojadła ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych "Od Obry do Odry"
Nr aktu prawnego
XVII.109.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XVII.108.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XVII.107.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w Gminie Bojadła
Nr aktu prawnego
XVII.106.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji