ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r
Nr aktu prawnego
XVII.105.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2000 r., poz. 1219 ze zm.)
Nr aktu prawnego
0050.71.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2000 r., poz. 1219 ze zm.)
Nr aktu prawnego
0050.70.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Nr aktu prawnego
0050.74.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Bojadła w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Nr aktu prawnego
0050.73.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.72.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Bojadłach.
Nr aktu prawnego
0050.68.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVI.96.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2020-2033
Nr aktu prawnego
XVI/95/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bojadła
Nr aktu prawnego
XVI.97.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji