ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Nr aktu prawnego
XVI.98.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XVI.99.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na działkach nr 622 i 624 w miejscowości Bojadła.
Nr aktu prawnego
XVI.100.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na działkach nr 868 i 867 w miejscowości Bojadła
Nr aktu prawnego
XVI.101.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 Rady Gminy w Bojadłach w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XVI.103.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przekazania według właściwości skargi Pani Jadwigi O. na Kierownika OPS w Bojadłach.
Nr aktu prawnego
XVI.104.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.57.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
0050.66.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do zarządzenia nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Bojadła z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Nr aktu prawnego
0050.65.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Nr aktu prawnego
0050.64.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji