ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła oraz powołania komisji rekrutacyjnej.
Nr aktu prawnego
0050.63.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Bojadłach.
Nr aktu prawnego
0050.62.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bojadłach.
Nr aktu prawnego
0050.61.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Bojadła na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
0050.58.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Bojadła w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii.
Nr aktu prawnego
0050.56.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i obowiązku szkolnego.
Nr aktu prawnego
0050.59.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.53.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.500.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez przedszkole niepubliczne działające na terenie Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.55.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin lokalu u osób ubiegających się i dodatek mieszkaniowy.
Nr aktu prawnego
0050.54.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r
Nr aktu prawnego
0050.48A.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji