ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Klenicy.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr. 0050.52.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pólko-Sosnówka
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.51.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Pani Beaty Gajdzickiej na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach
Nr aktu prawnego
0050.48.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-08-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050.44.2023 z dn.11.08.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyr ZE w Bojadłach
Nr aktu prawnego
0050.44.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 0050.42.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.41.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXVIII.261.2023 w sprawie zmiany uchwały nr IX/50/2015 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.261.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXVIII.260.2023 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Bojadła, położonego przy ul. Kolejowej obręb Bojadła, Gmina Bojadła, na okres 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXXVIII.260.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXVIII.258.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXXVIII.258.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXVIII.257.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sulechów realizacji zadania publicznego Gminy Bojadła w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXXVIII.257.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji