ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.139.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
Nr aktu prawnego
XXI.139.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.138.2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2021 r
Nr aktu prawnego
XXI.138.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.137.2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
XXI.137.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.136.2021 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Nr aktu prawnego
XXI.136.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.135.2021 w sprawie odwołania Skarbnika gminy
Nr aktu prawnego
XXI.135.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.134.2021 w sprawie zmian WPF Gminy Bojadła na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXI.134.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.133.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r
Nr aktu prawnego
XXI.133.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.132.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojadła z tytułu wykonania budżetu za 2020 r
Nr aktu prawnego
XXI.132.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXI.131.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI.131.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Uchwała XXI.130.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojadła wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXI.130.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji