ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bojadła na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXII.208.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
XXXI.203.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA nr XXXI.207.2022 w sprawie zmian WPF na lata 2022 2037
Nr aktu prawnego
XXXI.207.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXI.206.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI.206.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXI.205.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bojadła na rok szkolny 2022 2023
Nr aktu prawnego
XXXI.205.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXI.204.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bojadła porozumienia międzygminnego
Nr aktu prawnego
XXXI.204.20222
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Apel
Tytuł aktu
Apel XXXI.1.2022 RG w sprawie rozszerzenia zakresu działania Komisariatu Policji w Sulechowie
Nr aktu prawnego
XXXI.1.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Klenicy
Nr aktu prawnego
0050.65.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie opracowania i wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Nr aktu prawnego
0050.56.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
0050.54.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji