ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach
Nr aktu prawnego
0050.20.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.19.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXV.240.2023 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXV.240.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXV.239.2023 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXV.239.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXV.238.2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/2016 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XXXV.238.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXV.237.2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
Nr aktu prawnego
XXXV.237.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXV.236.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XXXV.236.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXV.235.2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Bojadła.
Nr aktu prawnego
XXXV.235.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXV.234.2023 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXXV.234.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXXV.233.2023 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Nr aktu prawnego
XXXV.233.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji