ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zawieszenia funkcjonowania gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz boisk na terenie Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2020-2023
Nr aktu prawnego
XIV/78/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XIV.85.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bojadłach na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV.84.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
XIV.83.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy w Bojadłach na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV.82.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XIV.81.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości - lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Nr aktu prawnego
XIV.80.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023"
Nr aktu prawnego
XIV.79.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIV.77.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji