ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
XLV.307.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
XLV.307.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
XLV.306.2024 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.296.2024 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Nr aktu prawnego
XLV.306.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLIV.305.2024 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLIV.305.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLIV.304.2024 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLIV.304.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLIV.303.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Zielona Góra, powierzającego Gminie Bojadła zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XLIV.303.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLIV.302.2024 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia linii autobusowej relacji Bojadła-Zielona Góra przez most na rzece Odra
Nr aktu prawnego
XLIV.302.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLIV.301.2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLIV.301.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLIV.300.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XLIV.300.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLIV.299.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XLIV.299.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XLIV.298.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XLIV.298.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji