ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2022-2033.
Nr aktu prawnego
XXVI.159.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bojadła na rok 2022 z zakresu: „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej”.
Nr aktu prawnego
0050.4.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 01/10 Wójta Gminy Bojadła z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojadłach
Nr aktu prawnego
0050.1.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XXVI.164.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
Nr aktu prawnego
XXVI.163.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2022 r
Nr aktu prawnego
XXVI.162.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
XXVI.161.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Bojadła oraz sołtysów sołectw Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
XXVI.160.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bojadła na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXVI.158.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r
Nr aktu prawnego
XXVI.157.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji