ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Bojadła w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.10.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.9.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.8.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.04.2020 Wójta Gminy Bojadła z dnia 10 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez przedszkole niepubliczne działające na terenie Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
0050.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/192/2018 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
XIII.69.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/193/2018 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
XIII.70.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Nr aktu prawnego
XIII.71.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez przedszkole niepubliczne działające na terenie gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.4.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji