ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
0050.43.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXX.202.2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXX.202.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXX.201.2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Bojadła, położonego przy ul. Kolejowej, obręb Bojadła, Gmina Bojadła,
Nr aktu prawnego
XXX.201.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXX.200.2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
XXX.200.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXX.198.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX.198.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXX.197.2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojadła z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXX.197.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXX.196.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXX.196.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXX.195.2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojadła wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXX.195.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
0050.41.2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała XXIX.194.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XXIX.194.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji