ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała IV.23.2024 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej w Gminie Bojadła
Nr aktu prawnego
IV.23.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała IV.22.2024 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
Nr aktu prawnego
IV.22.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała IV.21.2024 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
IV.21.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała IV.19.2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
IV.19.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała IV.18.2024 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojadła z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
Nr aktu prawnego
IV.18.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała IV.17.2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2023
Nr aktu prawnego
IV.17.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała IV.16.2024 w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojadła wotum zaufania
Nr aktu prawnego
IV.16.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Klenica.
Nr aktu prawnego
0050.43.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Klenicy
Nr aktu prawnego
0050.42.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich Sołectw w Gminie Bojadła.
Nr aktu prawnego
Uchwala III.15.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji