ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.40.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Bojadła
Nr aktu prawnego
0050.37.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV.93.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bojadłach
Nr aktu prawnego
XV.94.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu
Nr aktu prawnego
XV.92.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Bojadła do realizacji części zadania publicznego.
Nr aktu prawnego
XV.91.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV.90.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XV.89.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojadła z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
Nr aktu prawnego
XV.88.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2019
Nr aktu prawnego
XV.87.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji