ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2021-2033.
Nr aktu prawnego
XXIII.146.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Bojadła
Nr aktu prawnego
XXIII.144.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII.145.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu do zaopiniowania projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
XXIII.147.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.42.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.41.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
0050.44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do spraw zbywania nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050.43.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.40.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.39.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji