ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

0050.24.2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: zarządzenia

Kadencja: 2018/2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-04-07

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach