ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw polowych” planowanego do zrealizowania w obrębie geodezyjnym Bojadła dz. nr 1372 gm. Bojadła., powiat zielonogórski, województwo lubuskie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-19 14:53:35 przez Karol Matysik

Załączniki